נשים בהייטק: תמונת מצב 2023

שם המפרסם 

רשות החדשנות

תיאור 

ניתוח הנשים השכירות בהייטק ובתפקידים הטכנולוגיים במשק.