מה סבב ההשקעה הנדרש לחברה על מנת להגיע לאבן דרך המימונית הבאה?