מהו סך המימון הכספי שקבלה החברה בעבר מיום ההתאגדות עד 3 חודשים לפני חודש הגשת הבקשה?

* מימון פרטי וממשלתי, כולל השקעות הוניות, הלוואות מכל הסוגים (למעט הלוואות בנקאיות) שטרם הוחזרו ומענקים מכל סוג שהוא.
0-1,500,000 ₪