איך המענק יכול לעזור לך?

פיילוט- אבטיפוס, דגם ניסוי או מתקן חצי חרושתי, שמשמש לבדיקת היתכנות, להוכחת ערך, להצפת שינויים ושיפורים או להתאמה של טכנולוגיה קיימת, בסביבת עבודה שמדמה בצורה חלקית או מלאה את שוק המטרה שלה. היישום של פיילוט הוא תמיד בסדר גודל ובטווח זמן ספציפי וקבוע מראש ונחשב כשלב מקדים לפני שמתבצע ייצור סדרתי או כניסה מסחרית לשוק.
בביצוע פיילוט