מסלול הסדנה – איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת

על המסלול

הביקוש העצום במומחים במקצועות טכנולוגיים מתקדמים, מצריך מודלים חדשניים להכשרת מומחים בתחום ולשדרוג אנשי מקצוע מיומנים שנמצאים כבר בתעשיית ההייטק.

מסלול הסדנה – איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת, לתמיכה ביצירת מסגרת משותפת להכשרה מתקדמת למהנדסים/ות בחברות הייטק, בהובלת התעשייה, במקצועות פיתוח מתקדמים.

הרשות תתמוך בקבוצת חברות הייטק (לפחות 5 חברות) שיחברו יחד ויציעו הכשרה במקצועות פיתוח מתקדמים עבור מהנדסים ואנשי פיתוח שלהן, במקביל לעבודה בתעשייה. ההכשרה יכולה להתבסס על גורמים מקצועיים חיצוניים ופנימיים, ותכלול גם רכיבים פרטניים לכל חברה, וכן רכיבים פתוחים לפיתוח קהילות ישראליות בתחומי טכנולוגיות מתקדמות. רשות החדשנות תממן 66% מעלות ההכשרה של ההצעה/ות הזוכה/ות, עד תקציב של 2 מליון ש”ח בשנה למשך שלוש שנים.

הקול הקורא פתוח להצעות הכשרה בכל תחום טכנולוגיה מתקדמת הנדרש לתעשייה, ובפרט בתחומים הבאים:

 • בינה מלאכותית (AI)
 • Bio-Convergence – biologically inspired engineering
 • רובוטיקה חכמה
 • Semiconductor design and development
 • ניתן להגיש בתחומים נוספים בצירוף נימוק והצדקה לרלוונטיות שלהם לתעשייה

מטרת המסלול

 • מענה למחסור בכוח אדם מיומן במקצועות פיתוח מתקדמים הנדרש לחברות הייטק
 • הכנת המשק לקראת גלי הטכנולוגיה העתידיים: יצירת pipeline של כוח אדם מוביל
 • יצירת מודל חדשני של הכשרת מהנדסים/ות בתעשייה (Life Long Learning)
 • יצירת מודל הכשרה חדש ומשותף, שמתאים גם לחברות קטנות ובינוניות
 • זליגת ידע, יצירת רשת וקהילה סביב תחום ידע טכנולוגי

למי מיועד המסלול?

חברות הייטק ישראליות (המצויות בבעלות של חברת אם ישראלית או חברת אם זרה).

מה מקבלים?

מענק של 2-6 מיליון ש”ח לשלוש שנים לסדנה.

מדוע כדאי?

 • סיכון נמוך – רשות החדשנות מממנת 66% מהפעילות, ובכלל זאת את שכר מנהל האיגוד
 • איגום משאבים – חלוקת המאמצים והמשאבים בין מספר חברות הייטק, כך שהשלם גדול מסך חלקיו
 • הדרכה מותאמת – תפירת מסגרת לימודית המותאמת לצרכים של החברות המשתתפות באיגוד
 • יצירת רשת קהילתית בין המשתתפים סביב תחום ידע טכנולוגי

תנאי המסלול

 1. גרעין חברות מייסדות, אשר כל אחת מהן בעלת פעילות מו”פ בתחום פעילות הסדנה
 2. התאגדות של גרעין המייסדים כתאגיד ללא כוונת רווח
 3. תיאור הצורך והאופן בו תענה הסדנה על הצורך כולל יעדים מדידים
 4. בניית תכנית הכשרה (מס’ שעות, תכנים, סגל הכשרה עצמאי/חיצוני, פרקטיקום, העשרה קהילתית)
 5. בניית תכנית תקציבית הקמת הנהלת הסדנה
 6. מינוי מנהל/ת מקצועי/ת לסדנה

קריטריונים להערכת בקשה

 • איכות הבקשה
 • איכות מערך ההכשרה
 • תמהיל חברי הסדנה
 • בניית קהילה וידע

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את הנחיות המסלול המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, יש להוריד ולמלא את הטפסים המופיעים מטה ולשלוח לכתובת הדוא”ל: sadna@innovationisrael.org.il

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

 

יצירת קשר

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לדוא”ל:

לשאלות על התאמת החברה ועל אופן הגשת הבקשה למסלול זה, ניתן ליצור קשר בדוא”ל: sadna@innovationisrael.org.il או לטלפון: 03-7157924

לשאלות כלליות ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

 

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה