מסלול תשתיות מו”פ לתעשייה

על המסלול

מסלול המשנה יסייע לקבוצת משתמשים ברכש או הקמה של תשתיות לביצוע מו”פ יישומי פורץ דרך או יסייע לתאגיד תעשייתי ברכישת ציוד תשתית לצורך מתן שירותי מו”פ עבור תאגידים תעשייתיים אשר יקדם את התעשייה בישראל. במסלול זה ניתן להגיש בקשות לתשתיות מו”פ בתחומים שונים. יחד עם זאת, קיימים תחומים בהם נשקלת הקמת תשתית מו”פ כיוזמה לאומית.בתחומים אלה יפורסם קול קורא רלוונטי. ע”מ למנוע כפילויות ובכדי לעודד את פניותיכם אנו מזמינים אתכם לפנות ולהתייעץ עם מנהלת המסלול בחטיבת תשתיות חדשנות, לפני גיבוש ההצעה או בקשת ההשקעה.

בין התשתיות שהוקמו עד היום במסגרת מסלול זה קיימת: תשתיות בריאות, תשתיות שוטפות, איגודים, עיבוד שפה טבעית בעברית.

מטרת המסלול

 1. סיוע לקבוצת משתמשים (קבוצת תאגידים) בתכנון, רכש או הקמה של תשתיות לביצוע מו”פ יישומי פורץ דרך.
 2. סיוע לתאגיד תעשייתי ברכישת ציוד תשתית לצורך מתן שירותי מו”פ עבור תאגידים בתעשייה.

למי מיועד המסלול?

 • תאגידים תעשייתיים שבאפשרותם להתאגד להקמת תשתית מו”פ ייחודית שאינה קיימת בישראל כיום.
 • חברה יחידה המעוניינת בהקמת תשתית מו”פ ייעודית לשם מתן שירותי מו”פ חדשני לתאגידים שונים בתעשייה.

 

מה מקבלים?

 • קבוצת משתמשים: קבלת מענק של 55% או 66% מההוצאות המאושרות. הוצאות אלו יכולות להיות פרושות עד 6 שנים, בחלוקה הבאה:
  • הוצאות 3 השנים הראשונות יכללו אפיון, הקמה של תשתית המו”פ
  • השנים העוקבות יכללו הוצאות תפעול שוטף בלבד של התשתית שהוקמה.
 • חברה (תאגיד יחיד) המעוניינים בציוד תשתיתי: השקעה של 55% או 66% מהוצאות עבור הציוד הייעודי (פיזי או וירטואלי). זו תכלול קנייה, התקנה והכשרה ראשונית בלבד עבור ציוד זה.

 

מגיש הבקשה מסגרת הפנייה לציבור

תקרת תקציב כוללת לתכנית
(סה”כ התיקים בתוכנית)

שיעור המענק שיעור מענק חריג תוספת מענק לפריפריה משך תקופת הביצוע המבוקשת של הבקשה המוגשת משך הזמן הכולל של התוכנית

תאגיד תעשייתי(*)/יזם

(*חברות טכנולוגיה ישראליות)

הגשה שוטפת עד 5 מש”ח 55% או 66% ללא ללא עד 12 חודשים עד 3 שנים
מענק לקו”ק לפי המוגדר בקול הקורא
קבוצת משתמשים – קבוצת חברות המתאגדות, ללא מטרות רווח, להקמת תשתית הגשה שוטפת ללא הגבלה (על פי מימון משלים של החברות המשתתפות בקבוצה) 55% או 66% ללא ללא עד 18 חודשים עד 6 שנים

 

מדוע כדאי?

סיוע ברכש, הקמת והתקנת תשתית מו”פ חדשנית, שאינה כלכלית או בהישג יד עבור החברות ללא סיוע זה, תביא לקידום משמעותי של יכולות המו”פ בקרב קבוצת המשתמשים, ולהרחבת מתן השירותים האפשריים עבור התאגיד היחיד ללא צורך בתשלום תמלוגים.

תנאי המסלול

 • חובת רישום ודיווח הוצאות המו”פ של החברה לרשות החדשנות.
 • יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
 • ביצוע סקר שוק מקדים עבור ציוד המו”פ המבוקש, טרם הגשת הבקשה תוך הוכחת הצורך ותרומתו המשמעותית למו”פ התעשייה הישראלית.
 • עבור הציוד המבוקש, קיים כשל שוק או מגבלה בנגישות אשר מונעת מהתאגיד או קבוצת המשתמשים לרכוש ציוד זה ללא סיוע.
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה

 • קיים צורך טכנולוגי משמעותי עבור ציוד התשתית לתהליכי המו”פ של התאגידים והתעשייה ככלל.
 • הוכחת יכולות ניהול והשלמת התכנית העסקית של קבוצת המשתמשים המגישים את הבקשה.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק בדגש על הצמיחה הכלכלית של המבקש או קבוצת המשתמשים בעקבות בקשה זו.
 • החדשנות הטכנולוגית שתאפשר לתעשייה בישראל הנגישות לתשתית המו”פ, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בתעשייה כיום.
 • קיום כשל שוק או מגבלה בנגישות המונעת רכישה ושימוש בתשתית המו”פ ללא סיוע הרשות.
 • עבור קבוצת המשתמשים בלבד- מידת החסכון הכלכלי לחברי הקבוצה עבור תכנית הביצוע לתשתית המו”פ תחת מסגרת קבוצת המשתמשים.

 

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).
לטבלת מועדי ההגשה, לחצו כאן.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
*בקשות עד סכום תקציב של 5 מליון ש”ח ניתן להגיש באופן שוטף. בקשות מעל סכום זה ניתן להגיש רק כמענה לקול קורא.

במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

 

טפסים ומסמכים להגשה

טפסים להגשה על ידי תאגיד תעשייתי
טפסים להגשה על ידי קבוצת משתמשים

לא נדרש לאיגוד בהקמה

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת תשתיות בדוא”ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>