תת-מסלול חברות מתחילות מו"פ עסקי בחקלאות

0
0

תת-מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר המיועד לתמיכה בחברות מתחילות העוסקות במחקר ובפיתוח של טכנולוגיות בתחום החקלאות באופן שיענה בצורה מיטבית על הצרכים הקיימים בקידום מערכת החדשנות בתחומי החקלאות בישראל, ויביא להשפעה מרבית על צמיחתה של תעשייה עתירת ידע בתחומי החקלאות (אגרוטק(.

תת-מסלול זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (מסלול משנה ה' – מסלול לתמיכה משותפת עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר)

בקשה לקבלת מענקinfo-icon במסגרת תת-מסלול זה תוגש על ידי המבקש בהתאם ובכפוף להוראות מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות ונהליו, בשינויים המתחייבים (לדף מסלול חברות מתחילות לחץ כאן).

תנאי המסלול

על חברת הזנק לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם להוראות מסלול הטבה מס' 23, נהלי המסלול, נהלי רשות החדשנות וחוק החדשנות.

כל חברה אשר מגישה בקשה לקבלת תמיכה במסגרת התכנית תידרש לעבור בדיקת זכאות.

לתנאי הסף המפורטים במסלול הטבה מס' 23 יתווסף תנאי סף נוסף ומצטבר בו על מגיש הבקשה לעמוד להנחת דעתה של ועדת המחקר והוא: התכנית היא תכנית מחקר ופיתוח של טכנולוגיות בתחום החקלאות.

קריטריונים להערכת בקשה

לקריטריונים המפורטים במסלול הטבה מס' 23 תתווסף אמת מידה נוספת והיא: מידת ההשפעה על החקלאות בארץ ו/או בעולם.

קולות קוראים וזמני הגשה

ניתן להגיש בקשות לתת מסלול זה עד לתאריך 7 באוקטובר 2019.

 

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה הינה זהה לאופן ההגשה במסלול חברות מתחילות.

ניתן להגיש בשיתוף עם מרכזי מו"פים אזוריים המספקים יתרונות מגוונים, כגון:

 • תשתיות המאפשרות ביצוע ניסויים בתנאים המדמים גידול מסחרי
 • חשיפת ממצאי המחקרים לקהל היעד ולציבור הרחב
 • הטמעה מהירה של הידע הנצבר במחקר
 • פריסה ארצית המאפשרת ביצוע ניסויים במגוון תנאי סביבה ובגידולים שונים
 • כוח אדם מקצועי ומסור המאפשר ביצוע של ניסויים מורכבים הדורשים התקנה של
 • ציוד מיוחד
 • גמישות תפעולית ויכולת ארגון וביצוע

למידע נוסף אודות מרכזי המו"פ לחצו כאן

לרשימת מרכזי המו"פ ופרטי אנשי קשר לחצו כאן

ההגשה נעשית באופן מקוון: יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה כחלק מההגשה יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת:

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }
 

 1. מסמך בקשה ייעודי לתמיכה בחברה במסגרת תכנית חברות מתחילות (Word)
 2. מסמך תקציב
 • על מנת שהתקציב יותאם לחברה מתחילה יש לבחור תחילה, בלשונית ראשי בקובץ, את תכנית חברות מתחילות . קובץ התקציב ימולא בנפרד עבור קבלן המשנה כאשר תקציב קבלן המשנה עולה על 30 אחוז מתקציב הבקשה
 1. טופס הצהרה והרשאה
 2. תעודת התאגדות
 3. מסמכי זכאות למסלול (יש להגיש בתיקיית ZIPׂׂ)
 1.  טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)

   

לפרטים ויצירת קשר

 • חברות המעוניינות להגיש בקשה למסלול חברות מתחילות מוזמנות ליצור קשר עם זירת הזנק בדוא"ל  Klita@innovationisrael.org.il
 • חברות המתענייניות במסלול חברות מתחילות מוזמנות ליצור קשר עם זירת הזנק בדוא"ל  SU@innovationisrael.org.i