תמיכה בחדשנות בתחומי רשות התקשוב הממשלתי

0
0
המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי התקשוב הממשלתי. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות, לרשות התקשוב הממשלתי ולרשות המיסים.
מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 (ראו נספח ח') - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל.
על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.
לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בזירת צמיחה תחת "דגשים לתכניות הרצה".

מטרת המסלול

 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.
 • ייעול משמעותי בפעילות הממשלה
 • מיצוב מדינת ישראל כבעלת ממשל ושוק מקומי חדשניים בבחינת ובהטמעת טכנולוגיות, וחיזוק הקשר בין הממשלה והכלכלה ובין מגזר ההייטק

למי מיועד המסלול?

לחברות טכנולוגיה ישראליות העוסקות בתחומי התקשוב הממשלתי והשירות לאזרח. 

מה מקבלים?

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תוספת של 10% מענקinfo-icon במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית וגם אתר ההרצה שאושר ממוקם באזור עדיפות לאומית.
 • תמיכה בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על פיתוח תשתיות ממשלתיות, מערכות ושירותים לייעול עבודת הממשלה, או על הנגשת מידע ושירותים ממשלתיים לציבור או על הגנת התשתיות ומערכות המידע הממשלתיות.

מדוע כדאי?

 • אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.
 • חשיפה לשוק הממשלתי העולמי.

תנאי המסלול

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • ההשפעה הצפויה של התכנית על פיתוח תשתיות, מערכות ושירותים לייעול עבודת הממשלה, או להנגשת מידע ושירותים ממשלתיים לאזרחים ולעסקים או על הגנה על תשתיות ומערכות המידע הממשלתיות 
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

קולות קוראים וזמני הגשה

אין כרגע קול קורא פעיל.

 

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.
ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:
 1. טופס הגשת בקשה ייעודי (Word)
 2. תקציב בקשה
 3. טופס הצהרה והרשאה 
 4. תעודת התאגדות 
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה(
 6. נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה ובעלי מניותיו כי אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך של כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו' ואין להם חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.
 7. נספח 3- הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) ,התשע"א- 2011. 
 8. מכתב הצהרת כוונות ,(LOI) זיכרון דברים או הסכם עם החברה/גוף בהם יתבצע הפיילוט, על הכוונה לביצוע תכנית ההרצה.

לדגשים למילוי טפסי הבקשה לחץ כאן

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900

לפרטים ויצירת קשר

רשות החדשנות, זירת חברות בצמיחה 
טלפון:  03-5118176
 
רשות התקשוב הממשלתי