מסלול קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה

0
0

מסלול קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה מיועד לחיזוק ולביסוס מעמדה של העיר חיפה כמוקד תעשייה עתירת ידע.

למסלול הטבה מס' 38 – קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה לחצו כאן.

מטרת המסלול

להגדיל את מספר חברות הזנק והיזמות הטכנולוגיות בעיר חיפה, בדגש על רובע העיר התחתית. מטרות נוספות: יצירת סינרגיה ושיתוף פעולה בין עוגנים בעיר חיפה (עירייה, אקדמיה, תעשייה, מגזר עסקי ומגזר שלישי), חיזוק התשתיות העירוניות ושימוש בנכסים האסטרטגיים של העיר חיפה, עידוד לעצמאות של הגורמים היזמיים, חיזוק הקהילה היזמית החיפאית ושילוב אוכלוסיית המיעוטים, החרדים, נשים ויוצאי אתיופיה, וכן מיתוג ושיווק העיר חיפה כמרכז יזמות וחדשנות. 

למי מיועד המסלול?

מה מקבלים?

במסגרת המסלול ההטבה ייבחר, באמצעות הליך תחרותי, גורם מבצע אשר ירכז את כל הפעילות העירונית בנושא. השתתפות רשות החדשנות במימון הפעילות העירונית של הגורם המבצע בהתאם למסלול הטבה זה, תהא באמצעות מענקinfo-icon בסך 25 מיליון ש"ח למשך תקופת הפעילות בהתאם לאמור בהוראות המסלול.

איך מגישים הצעה במסגרת הליך תחרותי?

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }
  • בשלב ראשון תפורסם קול קורא והודעה אשר מעדכנת על פתיחת הליך תחרותי להגשת הצעות לביצוע הפעילות העירונית.
  • בשלב שני על המציע לקרוא את המסמכים הרלוונטיים להליך התחרותי (קול קורא, הוראות מסלול ההטבה, נהלי מסלול ההטבה, נספחים ומסמכי ההליך התחרותי)
  • בשלב שלישי יש לוודא עמידה בתנאי הסף של המסלול ולהכין את מסמכי ההליך התחרותי
  • בשלב רביעי יש להגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המפורסמות בקול הקורא.

קולות קוראים וזמני הגשה