תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [חדשנות פורצת דרך בסייבר]

0
0

לוגו מטה הסייבר ולוגו רשות החדשנות

המסלול תומך בתוכניות מחקר ופיתוח בתחומי טכנולוגיית הגנה בסייבר. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ומערך הסייבר הלאומי במשרד רה"מ.
מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף גורמי ממשל (ראו נספח ו').

 

מטרת המסלול

 1. לעודד צמיחה משמעותית ליצירת עוגנים טכנולוגיים שיאפשרו מציאת פתרונות טכנולוגיים חדשניים ופיתוח מוצרים פורצי דרך בתחומי הגנת הסייבר.
 2. עידוד היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי ההגנה בסייבר בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

למי מיועד המסלול?

 • לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הסייבר.

מה מקבלים?

 • תמיכה כספית בשיעור של עד 66% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תוספת של 10% מענקinfo-icon במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית. 

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • מו"פ חדשני בסיכון גבוה: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, המביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

 

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 2 ונהלי המסלול.  

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים המדעיים/טכנולוגיים וסיכוני פיתוח משמעותיים
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול של החברה והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • פריצת הדרך הטכנולוגית שמציגה הבקשה בתחום טכנולוגיות הגנה בסייבר

קולות קוראים וזמני הגשה

 

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה הבאים:

 • בקשות שיוגשו בין התאריכים 04.03.2019-21.05.2019 תשובות צפויות להינתן באמצע 8/2019
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים 22.05.2019-14.07.2019 תשובות צפויות להינתן בתחילת 11/2019
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים 15.07.2019-03.09.2019 תשובות צפויות להינתן באמצע 12/2019

 

יש לשים לב כי בהתאם לנהלי 200-01ניתן לבקש כי תחילת תקופת הביצוע המבוקשת תהיה לא לפני ה-1 לחודש בו הוגשה הבקשה

 

ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. באם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו.

התאריכים המוצגים אינם מחייבים ועלולים להשתנות בהמשך השנה.

** מועד אחרון להגשה יהיה בשעה 14:00 ועל פי התאריכים הנקובים מעלה. תמיכה טכנית תינתן עד לשעה 14:00 ביום ההגשה האחרון לכל תקופה. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

*** כלל התשובות צפויות להישלח במייל כשבועיים לאחר הוועדה (אין תקופה זו מחייבת על פי חוק). 

איך מגישים בקשה?

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }
 1. טופס הגשת בקשה (Word) 
 2. תקציב בקשה
 3. טופס הצהרה והרשאה 
 4. תעודת התאגדות 
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
 6. נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה ובעלי מניותיו כי אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך של כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו' ואין להם חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.
 7. נספח 3- הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום), התשע"א- 2011. 
שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900

לפרטים וליצירת קשר

זירת חברות בצמיחה

דוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il

*לשאלות בנושאים טכניים יש לפנות למחלקת השירות בדוא"ל: klita@innovationisrael.org.il

טלפון: 03-7157900 /03-7157977