סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה

0
0

מסלול המעודד חברות גדולות להקים מרכזי מו"פ בפריפריה ולבסס עוגנים של מצוינות טכנולוגית באזורים אלו. 

מטרת המסלול

מטרת מסלול זה היא לתמוך בחברות המקימות שלוחות (מרכזי מחקר ופיתוח) בפריפריה של מדינת ישראל, ולבסס עוגנים של מצוינות טכנולוגית באזורים אלו. חשיבותו של מסלול ההטבה היא היותו זרז להתבססות של מוקדי חדשנות טכנולוגית בפריפריה ולהתרחבות של מערכת החדשנות (האקוסיסטם) הישראלית לאזורים אלו.

למי מיועד המסלול?

לחברות ישראליות גדולות (מכירות של מעל 70 מיליון דולר) שבכוונתן לפתוח פעילות חדשה בפריפריה או להרחיב פעילות קיימת.

מה מקבלים?

תמיכה במשך שלוש שנים (אישור תלת-שנתי בשנה ראשונה ודו-שנתי בשנייה) בשיעור של 50%-70% מהוצאות המו"פ המאושרות עבור הקמת שלוחה (מרכז מו"פ) של פעילות חדשה בפריפריה. בנוסף, תוכרנה הוצאות היערכות בהיקף מענקinfo-icon של עד 3 מיליון ₪. 

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 

 • תמיכה תקציבית ודאית: המסלול מאפשר לחברה ודאות בנוגע לתקציב פעילותה לתקופה של שלוש שנים.
 • מודל מימון אטרקטיבי: מודל זה מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח והקמת המרכז, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות (פרט להחזר תמלוגים על ידי חברות גדולות שאינן בהסדר החברות הגנריות).
 • תרומה לטיפוח הפריפריה: החברות המשתתפות במסלול מהוות זרז להתבססות של מוקדי חדשנות טכנולוגית בפריפריה, ולהתרחבות מערכת החדשנות (האקוסיסטם) הישראלית לאזורים אלו .

 

תנאי המסלול

 • התיק הוא בעל רמת חדשנות גבוהה אל מול השווקים הגלובאליים בתחום.
 • שיעור הפעילות המאושרת במסגרת כל תיקinfo-icon מאושר שיבוצע על-ידי החברה באתרה/באתריה בפריפריה לא יפחת מ-80%.
 • הפעילות המאושרת במסגרת כלל התיקים המאושרים תכלול לא פחות מ-15 שנות אדם.
 • בכל אחת משנות התיק, היקף שנות האדם המבוצע על ידי עובדי החברה המתגוררים בפריפריה לא יפחת מ-60% מסך כל שנות האדם המבוצעות בתיק. בכל אחת מהשנים ממועד אישור התיק הראשון במסגרת מועד ההגשה הראשונה, גובה המענק של סך כל התיקים המאושרים של חברה במסלול הטבה זה לא יעלה על 10 מיליון שקלים חדשים. בנוסף, במהלך 12 החודשים הראשונים של התיק הראשון שיאושר, תוכרנה הוצאות היערכות בסכום נוסף של עד 3 מיליון ש"ח.
 • עבור חברות הסדר, על התיקים שיוגשו על-ידו להיות עבור תכנית מו"פ ארוכת טווח (מו"פ גנרי).
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, במסלול הטבה מס' 15, ובנהלי המסלול (200-01200-02200-03200-04200-06). 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת חדשנות וסיכון טכנולוגיים משמעותיים וגבוהים במיוחד של תכנית המו"פ.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח, ויכולות ניהול הפרויקט ומימושו הכלכלי השפעת הפרויקט על בניית יכולות משמעותיות בחברה.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של תכנית המו"פ.
 • קיומם (המתבקש) של אתגרים מדעיים/טכנולוגיים ושל סיכוני פיתוח משמעותיים.
 • תרומה טכנולוגית ותעסוקתית של הפרויקט לכלכלה הישראלית, ובכלל זה לפריפריה (לרבות הרחבת פעילותה העסקית של החברה בפריפריה).
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התיק, ובכלל  זה הגידול במספר המועסקים ובהכנסות החברה בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

קולות קוראים וזמני הגשה

קול קורא פעיל עד ה-31 באוקטובר 2019. 

ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד כפי שמפורט לעיל.

 

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.
ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה (Word) 
 2.  תקציב בקשה
 3.  טופס הצהרה והרשאה 
 4.  תעודת התאגדות 
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  

או בטלפון: 03-7157900.

לפרטים ויצירת קשר

זירת חברות בצמיחה
דוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il 
טלפון:  03-5118176