תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [חלל]

0
0

המסלול מעודד מו"פ למציאת פתרונות טכנולוגיים בתחומי החלל השונים. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה.

מטרת המסלול

 1. עידוד מחקר ופיתוח למציאת פתרונות טכנולוגיים בתחומי החלל השונים.
 2. חיזוק הידע ויכולת הפיתוח הטכנולוגי של התעשייה הישראלית בתחום החלל.
 3. צמצום פערי ידע מול השוק העולמי ושיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית בתחומים אלו, על אף האתגרים המובנים הקיימים בתחום - הסיכון הטכנולוגי המשמעותי ועלויות הפיתוח הגבוהות, כמויות הייצור המוגבלות ויוקר המערכות.

למי מיועד המסלול?

 • לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או בתחנות קרקע המשמשות לשליטה וניהוג לוויינים.
 • לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים לקליטה או שידור נתונים מלוויינים.
 • לחברות המפתחות מכשור וציוד לכיול ובדיקה של מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או קשורים בפעולת לוויינים לרבות התקנת גרסאות שונות של לוויינים שהם ברי מכירה לייצוא.
 • לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים לפעולה בסביבת חלל או להתקנה במערכות חלל.

מה מקבלים

חברה "גדולה" (חברה שמחזורה השנתי גדול או שווה ל 100 מיליון דולר (ארה"ב) בשנה שקדמה להגשת הבקשה)- מענקinfo-icon בשיעור של 50% מהוצאות המו"פ המאושרות.
חברה "קטנה" (חברה שמחזורה השנתי קטן מ 100 מיליון דולר (ארה"ב) בשנה שקדמה להגשת הבקשה) – 
א. מענקinfo-icon בגובה 60% באם מדובר במו"פ העוסק במוצרים ומכלולים שמיועדים לקרקע. 
ב. מענקinfo-icon בגובה 85% באם מדובר במו"פ העוסק במוצרים ומכלולים המיועדים לפעולה בחלל.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • מו"פ ארוך טווח: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ ארוך טווח לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי, מאפשרים חדירה לשווקים חדשים ומחזקים את הצמיחה הכללית במשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

 • על הפרויקט לעסוק בפיתוח מוצרים בתחומי החלל על פי המוגדר במסלול הטבה מס' 24.
 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על החברה המגישה להיות חברה עתירת השקעה במחקר ופיתוח.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותבמסלול הטבה מס' 24 ובנהלי המסלול (200-01200-02200-03200-04200-06).

קריטריונים להערכת בקשה

 • המוצר והטכנולוגיה –מידת החדשנות הטכנולוגית, העומק הטכנולוגי, ייחודיות, חסמים טכנולוגיים בפני מתחרים, קיומה של תכנית עבודה מגובשת להשגת יעדי התכנית וההישגים הצפויים בתום התכנית.
 • צוות המו"פ - יכולות צוות המו"פ העומדות לרשות מגיש הבקשה לשם השגת יעדי התכנית.
 • תכנית עסקית – קיום מודל עסקי מגובש למימוש הפוטנציאל הגלום במוצר.
 • השוק המקומי והשוק העולמי - גודל השוק וקצב צמיחתו, נתח השוק הצפוי למוצר בתחום החלל, יתרונות המוצר ומחירו בהשוואה למתחרים.
 • השבחת יכולות של לוויינים שונים ופעולתם – יכולת של המוצר להשביח לוויינים מסוגים שונים או להשביח פעולתם, או להקל על מכשולים או חסמים שמגבילים את הפעולה של הלוויין בחלל.

קולות קוראים וזמני הגשה

כרגע אין קול קורא פעיל
 

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.

ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה (Word) 
 2.  תקציב בקשה
 3.  טופס הצהרה והרשאה 
 4.  תעודת התאגדות 
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  

או בטלפון: 03-7157900.

 

לפרטים וליצירת קשר

​זירת חברות בצמיחה
דוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il טלפון:  03-5118176