מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית

0
0

מסלולinfo-icon מעבדות לחדשנות טכנולוגית מיועד לספק סיוע עבור יזמים בראשית דרכם הזקוקים לגישה לתשתיות ולמומחיות ייחודיים לצורך הוכחת היתכנות של רעיון טכנולוגי. הסיוע יינתן באמצעות מעבדות לחדשנות שיופעלו על ידי תאגידים תעשייתיים מובילים בתחומם. 
במסגרת הליך תחרותי שקיימה זירת ההזנק ברשות החדשנות, נבחרו חמישה זכיינים שיפעילו מעבדות לחדשנות טכנולוגית מטעמה של רשות החדשנות לתקופה של שלוש שנים. לפרטים נוספים אודות הזכיינים שנבחרו לחץ כאן. 

 

מטרת המסלול

 

 • לספק ליזמים גישה לתשתית טכנולוגית ייחודית, להבנת השוק ולערוצי שיווק ומומחיות ייחודיים אשר אינם נגישים עבורם כיום לשם הוכחת ההיתכנות בדרך להפיכת הרעיון הטכנולוגי למוצר עסקי.
 • לחזק ולקדם את כלכלת ישראל בכלל ואת התעשייה בפרט, בכך שתאפשר לתאגידים ישראליים שיפעילו מעבדה במסגרתה לגדול ולהתבסס בישראל ולאלה הזרים תסייע לרקום יחסי גומלין עם סביבת החדשנות הייחודית של ישראל ולבסס נוכחות בארץ.

 

למי מיועד המסלול?

 • תאגידים תעשייתיים המעוניינים להקים מעבדות לחדשנות כאשר ישנו קול קורא רלבנטי.
 • יזמים בעלי רעיון טכנולוגי בתחומי הפעילות בהן מתמחות המעבדות הפועלות במסגרת המסלול, המתקשים לבצע להוכיח היתכנות ולגבש את הרעיון לכדי מוצר עסקי ומעוניינים להקים חברות הזנק.

מה מקבלים?

מעבדות לחדשנות:

 • יצירת פלטפורמה רחבה שתשמש את התאגיד – המעבדה תוכל לשמש לצרכי שיתופי פעולה עם חברות אחרות בתעשייה, אקדמיה וכו'.
 • עלויות נמוכות – הרשות תממן 33% מהוצאות הקמת התשתית הטכנולוגית הנדרשת (50% בפריפריה), עד לתקרה של 4 מיליון ₪ וכן תממן 50% מהוצאות התפעול השוטף של המעבדה בכל שנה עד לתקרה של חצי מיליון ₪, וזאת ללא כל דרישה מצד הרשות להשקעה כספית במיזמים.
 

חברות הזנק:

 • מענקinfo-icon בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת תקציב של מיליון ₪ לתקופת פעילות של עד שנה.
 • מערך סיוע מקיף מהמעבדה הכולל: תשתיות טכנולוגיות ייחודיות, סיוע בבדיקת ישימות עסקית, בביצוע פיילוט ובהתארגנות לשיווק, חשיפה לידע, מומחיות וקשרים למשקיעים, שותפים ולקוחות של התאגיד התעשייתי המפעיל את המעבדה ובנוסף סינרגיה עם חברות דומות אחרות הנקלטות במעבדה.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • תנאים נוחים ליזם: היזם לא נדרש להקים חברה בטרם אושר המיזם על ידי רשות החדשנות. המעבדה מספקת ליזמים את התשתית הטכנולוגית הדרושה להוכחת היתכנות.
 • הזדמנות לתאגידים תעשייתיים: חשיפה לאקו-סיסטם של החדשנות בישראל כמקור לצמיחה ולבניית האסטרטגיה העתידית של התאגיד.

 

תנאי המסלול

על חברת ההזנק לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם למסלול הטבה מס 29, נהלי המסלול, נהלי רשות החדשנות (200-01, 200-02, 200-03) וחוק החדשנות.  

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת החדשנות בפרויקט והעומק הטכנולוגי.
 • הישימות הטכנולוגית.
 • הפוטנציאל העסקי של המוצר, לרבות בשוק העולמי.
 • יכולת צוות חברת המעבדה ותרומת המעבדה לחדשנות להצלחת החברה.
 • תשואה למשק והפוטנציאל לביסוס חברה עצמאית בישראל.

קולות קוראים וזמני הגשה

 • יזם/חברה המעוניינים להגיש בקשה יכולים לעשות זאת באופן שוטף במהלך השנה.
 • תאגידים תעשייתיים המעוניינים להשתתף בהליך תחרותי לצורך הקמה והפעלה של מעבדה לחדשנות טכנולוגית יוכלו לעשות זאת בכפוף לפרסום קול קורא - כרגע אין קול קורא פעיל.

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון: יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה.

הגשת בקשה לתמיכה בפרויקט מעבדה:

בשלב הראשון, יפנה היזם למעבדה במסגרתה הוא מבקש לפעול. במידה והמעבדה הביעה עניין בפרויקט, יעביר היזם לרשות החדשנות בקשה לתמיכת הרשות בפרויקט באמצעות טופס הבקשה.
בשלב השני, ועדת הזנק תדון בפרויקט. במידה שאישרה ועדת הזנק תמיכה בפרויקט, תוקם חברה עבור פרויקטinfo-icon המעבדה (אם טרם הוקמה) וניתן יהיה להתחיל לבצע את הפרויקט במעבדה.

הגשת הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות:

בשלב הראשון, יפורסם קול קורא אשר מעדכן על פתיחת הליך תחרותי לבחירת מעבדות לחדשנות.
בשלב השני, על המציע לקרוא את המסמכים הרלוונטיים להליך (מסלול ההטבה ונהלי המסלול).
בשלב השלישי, יש לוודא עמידה בתנאי הסף ולהכין את המסמכים המפורטים במסלול ההטבה הרלבנטי.
בשלב הרביעי, יש להגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המפורסמות בקול הקורא ובאתר האינטרנט של רשות החדשנות.
 

מסלולinfo-icon ההטבה קובע כי ייבחרו עד חמש מעבדות לחדשנות בסה"כ, ואכן במסגרת הליך תחרותי ייעודי שקיימה לאחרונה רשות החדשנות, נבחרו חמישה זכיינים שיפעילו מעבדות לחדשנות במסגרת המסלול. 

 

לפרטים ויצירת קשר

 

זירת הזנק,

דוא"ל: SU@innovationisrael.org.il