תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

מסלול קמי"ן - קידום מחקר יישומי נבחר

הפעילות במסלול קמי"ן משמשת גשר בין המחקר הבסיסי לזה היישומי, והיא ממוקדת בשלב ההמרה והמימוש של הישגי המחקר הבסיסי לטכנולוגיות בעלות עניין מסחרי.

 

מטרת המסלול

​מסלול קמי"ן מעודד ביצוע מחקר יישומי במוסדות המחקר היבוריים והבאתו לשלב התעניינות של גורמים עסקיים עד לחתימת הסכם מסחור עם מוסד המחקר.

למי מיועד המסלול?

לקבוצות מחקר מכל מוסדות המחקר בישראל - אוניברסיטאות, מכללות, מכוני מחקר ומרכזים רפואיים המעוניינים לבצע מחקר יישומי כהמשך למחקר בסיס קודם שבוצע באמצעות אותה קבוצת מחקר. על המחקר להוכיח חדשנות וראשוניות בהיבט של היישום התעשייתי, ותוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה בארץ ולהקנות ערך מוסף גבוה לכלל המשק.

מה מקבלים?
 • תמיכה של 90%-85% מהתקציב המאושר, עד סכום מירבי של 440 אלף שקלים לשנה.
 • התמיכה ניתנת לתקופה של שנה-שנתיים, עם אפשרות הארכה במקרי קיצון ובשיעור מענק מופחת של 66% מהתקציב המאושר.
 • מקבלי ההטבה הכספית פטורים מתשלום החזר תמלוגים.
מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
 • תמיכה כספית: סיפוק תמיכה כספית לתהליכי המחקר והגברת סיכוי הצלחתו של מחקר יישומי.
 • גישור על הפער בין המחקר הבסיסי ליישומים: הגברת הסיכוי להבאת המחקר לשלב ההיתכנות המסחרי, ובסופו של דבר לשיתוף פעולה בין מוסד המחקר וחברה תעשייתית לצורך מסחור הישגי המחקר.
 • הזכויות על הידע המחקרי: הזכויות על הידע הנצבר במחקר במלואן שייכות בלעדית למוסד המחקר מגיש הבקשה.
תנאי המסלול
 • בבעלותו הבלעדית של מוסד המחקר תהיינה זכויות הקניין על הידע שנוצר מהמחקר הבסיסי (או הזכות למסחור מהשותף בזכויות).
 • על המחקר להיות חדשני וראשוני בהיבט של היישום התעשייתי, ותוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה בארץ ובעלות ערך מוסף גבוה לכלל המשק.
 • מוסד המחקר יגיש דוחות רבעוניים על התקדמות הפרויקט לזירת תשתית טכנולוגית.
 • התמיכה במחקר תינתן לתקופה של 24-12 חודשים.
 • העברת הידע הנצבר לחו"ל במהלך המחקר תתקיים בכפוף לחוק המו"פ.
 • לרשימת התנאים המלאה והמחייבת, המפרטת את חובות וזכויות מוסד המחקר, ראו את מסמכים בדף זה ואת מסלול הטבה מס' 18.
הגשת הבקשה

הגשת בקשות תעשה רק על ידי הגוף המייצג את מוסד המחקר. טפסי הבקשה למסלול יועברו על-ידי מגיש הבקשה לזירת תשתית טכנולוגית, חתומים על ידי מורשי החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר לכתובת המייל: Tashtiot@innovationisrael.org.il

הבקשה תוגש על ידי מוסד המחקר כמקשה אחת, הכוללת את כל הפרויקטים להגשה בסבב אחד ואת כל המסמכים הנלווים דרושים.

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות

יצירת קשר

​לשאלות והתייעצות בנושאי קידום מחקר יישומי באקדמיה: דואר אלקטרוני: Tashtiot@innovationisrael.org.il מספר טלפון: 03-511-8110