מסלול קמי"ן - קידום מחקר יישומי נבחר

שימו לב: נפתח קול קורא להגשה במסגרת מסלול קמי"ן

קול קורא שני לקוונטרה להגשות בתחום הטכנולוגיות של הקוונטום.

הקול הקורא תומך במחקר בתחום הקוואנטום, ותאריך הסגירה שלו הוא ה-18.02.2019.

במסגרת הקול יש להתמקד לפחות בנושא אחד מבין חמשת התחומים המוצעים, במטרה לקדם את תחום מחקר הקוואנטום באירופה.

לפרטים נוספים לחצו כאן

0
0

הפעילות במסלול קמי"ן משמשת גשר נוסף בין המחקר הבסיסי לזה היישומי, והיא ממוקדת בשלב ההמרה והמימוש של הישגי המחקר הבסיסי לטכנולוגיות בעלות עניין מסחרי. המסלול מעודד ביצוע מחקר יישומי באקדמיה והבאתו לשלב התעניינות של גורמים עסקיים עד לחתימת הסכם מסחור עם מוסד המחקר.

 

מטרת המסלול

​מסלול קמי"ן מעודד ביצוע מחקר יישומי באקדמיה והבאתו לשלב התעניינות של גורמים עסקיים עד לחתימת הסכם מסחור עם מוסד המחקר.

למי מיועד המסלול?

לקבוצות מחקר מכל מוסדות המחקר בישראל - אוניברסיטאות, מכללות, מכוני מחקר ומרכזים רפואיים המעוניינים לבצע מחקר יישומי כהמשך למחקר בסיס קודם שבוצע באמצעות אותה קבוצת מחקר. על המחקר להוכיח חדשנות וראשוניות בהיבט של היישום התעשייתי, ותוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה בארץ ולהקנות ערך מוסף גבוה לכלל המשק.

מה מקבלים?

 • תמיכה של 90%-85% מהתקציב המאושר, עד סכום מירבי של 440 אלף שקלים לשנה.
 • התמיכה ניתנת לתקופה של שנה-שנתיים, עם אפשרות הארכה במקרי קיצון ובשיעור מענקinfo-icon מופחת של 66% מהתקציב המאושר.
 • מקבלי ההטבה הכספית פטורים מתשלום החזר תמלוגים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • תמיכה כספית: סיפוק תמיכה כספית לתהליכי המחקר והגברת סיכוי הצלחתו של מחקר יישומי.
 • גישור על הפער בין המחקר הבסיסי ליישומים: הגברת הסיכוי להבאת המחקר לשלב ההיתכנות המסחרי, ובסופו של דבר לשיתוף פעולה בין מוסד המחקר וחברה תעשייתית לצורך מסחור הישגי המחקר.
 • הזכויות על הידע המחקרי: הזכויות על הידע הנצבר במחקר במלואן שייכות בלעדית למוסד המחקר מגיש הבקשה.

תנאי המסלול

 • בבעלותו הבלעדית של מוסד המחקר תהיינה זכויות הקניין על הידע שנוצר מהמחקר הבסיסי (או הזכות למסחור מהשותף בזכויות).
 • על המחקר להיות חדשני וראשוני בהיבט של היישום התעשייתי, ותוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה בארץ ובעלות ערך מוסף גבוה לכלל המשק.
 • מוסד המחקר יגיש דוחות רבעוניים על התקדמות הפרויקט לזירת תשתית טכנולוגית.
 • התמיכה במחקר תינתן לתקופה של 24-12 חודשים.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 18, נהלי המסלול ונהלי הרשות: 200-01200-02200-03200-04200-06

קולות קוראים וזמני הגשה

מועדי הגשה:

 • 05/03/2019   

 • 22/07/2019

 • 13/11/2019

יש להגיש את הבקשה עד לשעה 23:59 ועל פי התאריכים הנקובים מעלה.

תמיכה טכנית תינתן עד לשעה 15:00 ביום ההגשה האחרון לכל תקופה. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

איך מגישים בקשה?

הגשת בקשות תעשה רק על ידי הגוף המייצג את מוסד המחקר. 

הבקשה תוגש על ידי מוסד המחקר כמקשה אחת, הכוללת את כל הפרויקטים להגשה בסבב אחד ואת כל המסמכים הנלווים דרושים.

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון: יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה.

כחלק מההגשה יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת:

שאלות בנושאי הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.

לפרטים וליצירת קשר

זירת תשתית טכנולוגית:

דוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il