תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [תחליפי נפט]

0
0

רשות החדשנות משתלבת בתכנית הלאומית להפחתת התלות העולמית בשימוש בנפט לצורכי תחבורה והצורך הממשי בפיתוח חלופות כלכליות ונקיות יותר מנפט ומתוצריו.
המסלול מציע תנאים אטרקטיביים למשקיעים וסיוע לחברות טכנולוגיות במטרה לקדם את תחום תחליפי הנפט בישראל ולהרחיב את מאגר מקורות המימון הזמינים בתחום עבור חברות ישראליות.

 

מטרת המסלול

עידוד משקיעים פיננסיים ואסטרטגיים, בישראל ומחוצה לה, להשקיע בחברות ישראליות העוסקות בפיתוח וביישום טכנולוגיות בתחום תחליפי נפט לתחבורה, כגון סוללות לרכב חשמלי, תאי דלק, דלק ביולוגי וסינתטי ועוד. מטרות העל של מסלול זה הן הפחתת התלות העולמית בנפט כמקור אנרגיה לתחבורה וקידום פיתוח תעשייה ישראלית עתירת ידע בתחום.​

למי מיועד המסלול?

​למשקיעים, ישראליים או זרים, המעוניינים להשקיע בחברות ישראליות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה. 
לחברות טכנולוגיות ישראליות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה.​

מה מקבלים

סיוע כספי בדמות הלוואה בשיעור של 50% מסך הסכום שהושקע על ידי המשקיע הפרטי.

 • סכום הלוואה בגין השקעת משקיע בחברה, שינוע בין 750 אלף ₪ (כנגד 1.5 מיליון ₪ שיושקעו על ידי משקיע פרטי) ל-12 מיליון ₪ (כנגד 24 מיליון ₪ שיושקעו על ידי משקיע פרטי).
 • סכום הלוואות מצטבר מקסימאלי של 30 מיליון ₪ (כנגד 60 מיליון ₪ שיושקעו על ידי משקיעים פרטיים), אותו תוכל חברה לקבל בתקופת התכנית (עד שנת 2020).
 • החברות יחויבו בתשלום החזר תמלוגים רק במידה והמשקיעים לא מימשו את האופציה להחזר ההלוואה בתמורה למניות נוספות בחברה, ורק במידה והמיזם מניב מכירות.
 • החברות יוכלו לפנות לתמיכת התוכנית במקביל לקבלת סיוע ממסלולי סיוע נוספים של רשות החדשנות.

המשקיעים במסלול לעידוד השקעות בחברות בתחום תחליפי נפט לתחבורה יקבלו:

 • אופציה המקנה להם אפשרות לקבל מניות נוספות בחברה בתנאי ההשקעה המקורית, בתמורה להחזר מלוא סכום ההלוואה לרשות החדשנות במקום החברה.
 • השתתפות ממשלתית ניכרת בסיכון הכרוך במימון מחקר, פיתוח ויישום של טכנולוגיות חדשניות בתחום תחליפי נפט לתחבורה

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • ​תמיכה תקציבית משמעותית במקביל למשקיעים: היקפי תמיכה משמעותיים בפעילות החברה. תמיכת הרשות מועברת לחברה בד בבד עם ביצוע ההשקעה על ידי המשקיע הפרטי.
 • כספים שאינם למו"פ בלבד: כספי התמיכה משמשים לצורכי החברה השונים, כולל פיתוח עסקי וחדירה לשוק ולא למשימות מו"פ בלבד.
 • החזר בגובה התמיכה: מקסימום ההחזר לרשות אינו עולה על היקף התמיכה (כולל ריבית והצמדה לדולר) שקיבלה החברה, כל עוד פעילותה ממוקדת בתחום תחליפי נפט לתחבורה.​

תנאי המסלול

 • הוועדה תבדוק כי המשקיע הפרטי מגיש בקשת הסיוע עומד בהגדרת המונח "משקיע פרטי" וכי חברת המטרה מגישת בקשת הסיוע עומדת בהגדרת "חברת מטרה", כהגדרתם במסלול הטבה מס' 21.
 • על חברת המטרה להציג תכנית מו"פ מפורטת בתחום תחליפי הנפט לתחבורה, אותה היא מתעתדת לבצע.
 • על חברת המטרה להציג צוות מחקר ופיתוח בעלי השכלה או ניסיון הדרושים למחקר ופיתוח תעשייתי ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה.

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת תרומתה של תכנית המו"פ המוצעת על ידי חברת המטרה להשגת יעדי התכנית הלאומית והפוטנציאל הגלום בה להפחתת השימוש העולמי בנפט לתחבורה.
 • ניסיון מוכח של המשקיע הפרטי בהשקעות בחברות ומיזמים טכנולוגיים בכלל, ובחברות ומיזמים טכנולוגיים בתחומי קלינטק ותחליפי נפט לתחבורה בפרט.
 • היקפי ההשקעות וגיוסי ההון שביצע המשקיע הפרטי עד כה בארץ ובחו"ל.
 • התמחותו של המשקיע הפרטי בתחום תחליפי הנפט לתחבורה או תכניותיו ליצור התמחות כזו. 
 • היותו של המשקיע הפרטי משקיע בין-לאומי מוביל בעל יכולת לקדם הבאת טכנולוגיה מתקדמת לארץ ולסייע ביישום הטכנולוגיות שיפותחו ע"י חברת המטרה, בשווקים העולמיים או לחילופין שיתוף פעולה מוכח של המשקיע הפרטי עם משקיע מהסוג המתואר לעיל. 
 • יכולתו הפיננסית של המשקיע הפרטי לבצע השקעות המשך ולתמוך בחברת המטרה, בנוסף ומעבר להשקעות שיבוצעו בחברת המטרה במסגרת התכנית. 
 • הערכת ועדת התכנית לגבי תרומתו הפוטנציאלית של המשקיע הפרטי ליצירת שוק השקעות פרטיות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה בישראל.

קולות קוראים וזמני הגשה

מסלול זה פועל במסגרת של קולות קוראים. כרגע אין קול קורא פעיל. 

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.

ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 

 1. טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית או טופס הגשת בקשה ייעודי באנגלית
 2. הצהרה בדבר היעדר חובות
 3.  תעודת התאגדות 
 4. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושא הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.

לפרטים ויצירת קשר

זירת חברות בצמיחה
דוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il טלפון:  03-5118176