מסלול איגוד משתמשים

0
0
מסלול זה מאפשר פעילות משותפת של קבוצת תאגידים תעשייתיים במסגרת של "איגוד משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות". הרעיון המנחה של המסלול הוא "השלם גדול מסכום חלקיו". ​כלומר, בשיתוף פעולה החברות מקימות תשתית מו"פ משותפת הנדרשת למספר חברות מאותו תחום טכנולוגי ו/או לומדות מניסיונם של התאגידים השותפים במסלול, וכך הן מגדילות את הידע ואת המיומנויות שלהן.

מטרת המסלול

הקמה של תשתית מו"פ משותפת ו/או הפצה, הטמעה, לימוד והדגמה של טכנולוגיות או שיתוף השימוש במשאב מרכזי באופן התורם למו"פ בתחומי עיסוקן של החברות.

למי מיועד המסלול?

​לחברות העוסקות במו"פ ורוצות לשתף פעולה פעולה בהקמת תשתית מו"פ קריטית לעיסוקם או לשם הפצה והטמעה של טכנולוגיות חדשות.

מה מקבלים?

האיגוד כישות משפטית מקבל מענק של עד 66% מההוצאות המאושרות. חברי האיגוד משלימים ל-100% מהוצאות האיגוד. חברות לא מקבלות מענק במסלול זה. ניתן לקבל גם הלוואה לחברות המספקות ציוד לאיגוד בגובה של עד 80% מערך הציוד.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

​עלות מול תועלת: איגום משאבים לטובת מיזם משותף שהקמתו כבדה עלך כל חברה לבדה או חשיפה לעושר טכנולוגי נגיש תמורת תקציב מזערי השווה לנסיעה או שתיים לכנסים בחו"ל.

איך מגישים בקשה?

  • ​לאחר תיאום עם ראש הזירה - מתארגנת קבוצה של חברות הרוצות לשתף פעולה. קבוצות אלה מגישות לראשי הזירה בקשה מסודרת לתמיכה.
  • המשך תהליך ההתארגנות דומה למאגדים.

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

לפרטים וליצירת קשר

שאלות ופרטים נוספים ניתן להפנות אל: