הודעות לעיתונות

פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למחקר) אישר היום את המלצות ועדת הבדיקה העצמאית, בראשות ד"ר ארנה ברי, שהוקמה על ידו בחודש פברואר וזאת לשם בחינת תחום הבינה המלאכותית והיקף התערבות הממשלה הנדרשת, וכן קבע שיפעל לקידום מהיר של הפעימה הראשונה של המלצות הוועדה שהוגדרו בדחיפות הגבוהה ביותר.
רשות החדשנות פרסמה אתמול את החלטות ועדת המחקר לאישור מתן מענקים לביצוע תוכניות הרצה ניסיוניות ("פיילוטים") באתרי החברות הממשלתיות. מטרת התוכנית לתמוך בקידום הטכנולוגיה בישראל תוך מתן תועלת גבוהה לחברות הממשלתיות. במסגרת התוכנית פרסמו רשות החדשנות ורשות החברות הממשלתיות קול קורא לחברות המפתחות טכנולוגיות חדשניות ומבקשות לנסות אותן באתרי החברות הממשלתיות.
וועדת המחקר של רשות החדשנות אישרה באופן רשמי את המשך הפעילות לקראת הקמתו של מאגד המגנ"ט הישראלי בתחום טכנולוגיות "לייזרים ורטיקאליים", המכונים ויקסלים (VCSEL – Vertical Cavity Surface Emitting Laser). במאגד ייקחו חלק חברות מהתעשייה וקבוצות מחקר מהאקדמיה, והוא יתוקצב ב-60 מיליון ₪ לאורך שלוש שנות פעילותו.
רוצים להיות מופקדים על המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל? ועדת איתור אשר מונתה על ידי מועצת הרשות לחדשנות מתכבדת לפרסם את המכרז הרשמי לתפקיד מנכ"ל רשות החדשנות.
תכנית החירום להון האנושי תתמרץ הכשרה והשמה בקרב מגוון מקצועות בתעשייה, ותאפשר השמה מהירה בתעשייה כולה ולא בענף ההייטק בלבד. משרדי האוצר והכלכלה, ורשות החדשנות, מזמינים מעסיקים וגופי הכשרה להגיש בקשה לתכנית. התכנית החדשה מגיעה כמענה למשבר התעסוקה במשק בעקבות משבר הקורונה וכחלק מהמלצות צוות תעסוקה בראשות מנכ"לית משרד האוצר. במסגרת עבודת הצוות זוהה הצורך במתן מענה לעשרות אלפי מושבתים שהינם אקדמאיים או בוגרי לימודי תעודה ובעלי מיומנויות גבוהות ופוטנציאל להעסקה בפריון גבוה.
וועדת ההשקעות של רשות החדשנות אישרה להעניק הגנה להשקעה בחברות הייטק בהיקף של 2 מיליארד שקל ל-10 גופים מוסדיים בשוק ההון הישראלי.