הודעות לעיתונות

במסגרת התכנית תתמוך רשות החדשנות בהקמה של 3 מרכזי חדשנות, 2 מאיצים טכנולוגיים ומועדון אנג'לים שממוקד בהשקעות במיזמים מהאוכלוסייה הערבית.
בשלב הראשון יתמקד שיתוף הפעולה בתחומים - עיבוד השפה הטבעית, יצירת תשתיות למחקר פיתוח ויזמות בכלל התחומים בהם נעשה שימוש בשפה כתובה או מדוברת, וכן חיזוק הקשר שבין הציבור לעבודת הכנסת על ידי הנגשה של תהליכי החקיקה, פעילות הוועדות ותוצרי גוף המחקר של הכנסת. הכנסת ורשות החדשנות יבצעו פעילויות משותפות נוספות שעיקרן עידוד חדשנות לטובת הציבור וקהילת המחקר והפיתוח בישראל.
המאגד, במימון רשות החדשנות ומנהלת תחבורה חכמה במשרד התחבורה, מציין סיכום שלוש שנות פעילות. במהלך יום ההדגמה הוצג מודל רכב אוטונומי פיזי וסימולטיבי המשלב את יכולות החברות בו ואת הפיתוחים החדשים בתחום הרכב האוטונומי והחישה.
עשר חברות נבחרו להשתתף בפיילוט לאומי של רשות החדשנות, נתיבי איילון, משרד תחבורה ורת"א במסגרתו יתנסו בהפעלת רחפנים גדולים לנשיאת נוסעים ומטענים כבדים במרחב אווירי מנוהל. במסגרת הפיילוט יודגמו במשך שנתיים יכולות הרחפנים באתרים שונים ברחבי הארץ
רשות החדשנות, המשרד להגנת הסביבה ופלאנטק הציגו היום טכנולוגיות מובילות בישראל בתחום חדשנות אקלימית.
רשות החדשנות, משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, וחברת נתיבי איילון, הודיעו היום על ארבעת הקבוצות הזוכות, שצפויות להתחיל בחודשים הקרובים תכניות ניסוי להפעלת אוטובוסים אוטונומיים שתימשך כשנתיים, כאשר עם השלמת התכניות צפויים מפעילי התחבורה הציבורית להפעיל את קווי השירות האוטונומיים באופן מסחרי. בהדגמות שיבוצעו במסגרת הקול הקורא יושקעו כ-61 מיליון שקלים, כמחציתם מתקציב המדינה.