הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמותה רשומה שמספרה 580051894, ארגון הגג של מרכז מילקן לחדשנות, במיזם משותף – פטור ממכרז לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, עבור ביצוע מחקר בתחום האקלים

חנן ברנד מונה לסמנכ"ל ומנהל חטיבת ההזנק ברשות החדשנות

 

בתפקידו יהיה אחראי על קידום וניהול ההשקעות ביזמים וסטרטאפים בתחילת דרכם הנמצאים בשלב פיתוח הרעיון, וכן בחממות ותוכניות אחרות של הרשות לפיות אקוסיסטמים תמטיים, גיאוגרפיים ודמוגרפיים.

משרד הבינוי והשיכון ורשות החדשנות פרסמו קול קורא ראשון מסוגו לשילוב בנייה מודולרית יבשה בתהליכי הבינוי בישראל

 

משרד הבינוי והשיכון ורשות החדשנות פירסמו קול קורא ראשון מסוגו, שנועד לקדם את שיטת הבנייה המודולרית כמרכיב רחב הקף ומשמעותי בתהליכי הבינוי בארץ. הזוכים יקבלו מענק כספי, ששיעורו ינוע בין 30-50% מהוצאות הפיתוח המאושרות על ידי הוועדה. לקידום מיזם זה שותפים גם משרד הכלכלה, משרד האוצר ולטובת המהלך נרתמו גם המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון, קהילת החדשנות לבנייה חכמה קונטק, התאחדות התעשיינים והתאחדות הקבלנים בוני הארץ.

כחלק מתכנית "אימפקט לחברה הערבית" שמובילה שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אורית פרקש הכהן ועוגנה בהחלטת ממשלה "תקאדום" – תכנית החומש לקידום כלכלי של המגזר הערבי שמוביל המשרד לשוויון חברתי:

 

במסגרת התכנית תתמוך רשות החדשנות בבנייה וחיזוק אקוסיסטם של חדשנות, עידוד הנבטת מיזמים טכנולוגיים חדשים בדגש על יישובים ערביים באזורי פריפריה ועל קידום חדשנות בקרב החברה הערבית.

רשות החדשנות אישרה את תוכניות העבודה ותקציביהם של שני מאגדי מגנ"ט בהיקף של 57 מיליון ₪

 

דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות: "רשות החדשנות רואה חשיבות רבה בקידום תחום הרובוטיקה במדינת ישראל. פיתוח וחיזוק של יכולות "רכות" בתחום הרובוטיקה עשויים להקנות לחברות הרלוונטיות יתרון תחרותי משמעותי במכירה של מערכות רובוטיות מתקדמות בשוק העולמי, הן כמערכות שלמות והן כרכיב חשוב במערכות אוטונומיות המיוצרות על ידי צדדיים שלישיים." 

פורום תל"ם (תשתיות לאומיות למו"פ) אישר את השלב הראשוני בתוכנית חומש לאומית בהיקף של כ 435 מיליון ₪ לקידום תחום Bio-Convergence בישראל

 

בהתאם, סך הפעילות שימנף הסכום שתשקיע מדינת ישראל בתחום ה Bio-Convergence לאורך חמש השנים הקרובות צפויה להגיע קרוב ל 2 מיליארד ₪.

התוכנית תתמקד בבניית תשתיות ופיתוח יכולות בתחומים כמו התקנים ביו-הנדסיים, ביו-הדפסה, הנדסת רקמות, מיקרוביום סביבתי, ביולוגיה סינתטית ועוד.

במסגרת קול קורא חדש שמושק בימים אלה במסלול קרן הון אנושי להייטק:

 

רשות החדשנות תעניק מענקים של עד 70% עבור תוכניות, פלטפורמות ומודלים חדשניים ופורצי דרך שיסייעו בהוספת הון אנושי איכותי ומיומן להייטק מקרב האוכלוסייה הכללית וכן על ידי הבאת כוח אדם מיומן מחו"ל לתפקידים טכנולוגיים. כמו כן, כחלק מראיית רשות החדשנות בקידום תחום ה- Bio convergence בישראל, אשר מטרתו לחבר בין תחומי מדעי החיים והביולוגיה לעולמות ההנדסה והתוכנה, יוענקו מענקים כספיים לקידום הכשרת כוח אדם רלוונטי לעיסוק בתחום זה.

רשות החדשנות ומשרד הכלכלה והתעשייה משיקים מסלול סיוע חדשני להגברת שיתופי הפעולה המחקריים בין חברות תעשייה יצרנית למוסדות אקדמיים, בהיקף של 4 מיליון ש"ח

 

התעשייה הישראלית סובלת מפריון נמוך מהפריון הממוצע בענפי התעשייה במדינות ה OECD. פערים אלו מקשים על התעשייה להתחרות בעולם ולהציב רף גבוה של חדשנות במוצרים ובתהליכי הייצור, רף הנדרש לצורך שימור הרלוונטיות של התעשייה המקומית בשווקים הגלובליים.