מסלול Seed

על המסלול 

המסלול נועד לסייע בהקמה של חברות טכנולוגיה חדשות, דרך עידוד משקיעי הון סיכון לבצע השקעות Seed בסטרטאפים שנמצאים בסיכון גבוה ובשלב מוקדם. 

מטרת המסלול 

לעודד השקעות הון ראשוני (seed) בחברות עם סיכון גבוה, ע"י משקיע הון סיכון מנוסה.

למי מיועד המסלול? 

המסלול מיועד לחברות הזנק בשלב ה-SEED שמפתחות טכנולוגיות בתחומים בהם יש רגולציה מחמירה, טווח זמן ארוך להטמעה, או חלק משוק שנמצא בהתהוות. התמיכה תינתן לחברות אשר לא גייסו יותר מ-3 וחצי מלש"ח (עד מועד ההגשה למסלול) וכבר חתמו על מזכר הבנות עם משקיע הון סיכון מנוסה בהשקעות בסיכון גבוה, המעוניין להשקיע בחברה השקעת SEED ראשונה.

מה מקבלים? 

החברות
יקבלו מענק בגובה אשר יעמוד על 40% מסיבוב השקעה (גובה מענק הרשות יהיה עד 3.5 מיליון).

בנוסף קבוצה עם תנאי מימון מועדפים או חברות שממוקמות בפריפריה יוכלו לקבל תוספת מענק בשיעור של 10% מסך כל ההשקעה ההונית במזומן (גובה מענק הרשות יהיה עד 3.5 מיליון).

 

המשקיע
קרן הון סיכון או CVC (קרן הון סיכון תאגידית) יקבלו מהחברה אופציה למימוש המענק שאושר על ידי הרשות, עד 3 שנים.

מדוע כדאי? 

 • מימון אטרקטיבי – מענק של 40% מסבב ההשקעה, עד 3.5 מיליון ש"ח
 • סיוע בהשקעה בסיכון גבוה ושלב מוקדם
 • אפשרות לסגור סבב גיוס  כאשר המשקיע יוכל לקבל מהחברה אופציה ל -3 שנים
 • תהליך הגשת בקשה מקוצר – בדיקה קצרה (עד 4 שבועות), קבלה מיידית של המענק
 • תו איכות של רשות החדשנות 

תנאי המסלול 

 • חברת הזנק (שהתאגדה) שלא גייסה יותר מ 3.5 מיליון ₪ לפני ההגשה
 •  מזכר הבנות (term sheet) חתום, כולל את תנאי האופרציה, בין החברה למשקיע טרם ההגשה.
 • לאחר אישור הבקשה ע"י רשות החדשנות, החברה תנפיק למשקיע אופציה למימוש עד 3 שנים.
 • במימוש האופציה, המשקיע יקבל מניות בחברה כפי שסוכם מראש וסכום המענק יוחזר לרשות החדשנות עם ריבית שנתית של 5%.
 • המשקיע הינו קרן הון סיכון או השותף המוביל מנוסה בהשקעות הון ראשוני (seed) ובעל ערך מוסף לחברה.

קריטריונים להערכת בקשה 

 • חדשנות והייחודיות המוצגת בתכנית שהחברה מגישה. 
 • החברה פועלת בתחומים בסיכון גבוה: רגולציה מחמירה, טווח זמן ארוך להטמעה, או חלק משוק שנמצא בהתהוות.
 • תחום טכנולוגי בו קיים מחסור במשקיעי Seed.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב ההשקעה.
 • לחברה יש משקיע הון סיכון מנוסה המעוניין להשקיע בה, המסוגל לסייע לה בבנייה ועיצוב של המודל העסקי, התאמת המוצר לשוק, חדירה לשווקים, בניית מערך לקוחות וכדומה.

איך מגישים בקשה? 

על מנת להתחיל בתהליך ההגשה יש לקרוא תחילה את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

דגשים להגשת הבקשה באזור האישי

 • במסלול יש לבחור: "מסלול חברות מתחילות" ולמלא את הפרטים הנדרשים בטופס המקוון.
 • בחלק הוספת הצרופות (החלק התחתון בטופס המקוון):

         א. בשדה 'בקשת מו"פ': יש להעלות את טופס הגשת בקשה בפורמט WORD בלבד.
         ב. בשדה 'תקציב של בקשת מו"פ' יש להעלות קובץ EXCEL ריק (לצורך טכני בלבד).
         ג. בשדה 'טופס הצהרה' יש להעלות את אחד הקבצים הנדרשים להגשה.
         ד. את יתר המסמכים הנדרשים להגשה יש להוסיף כנספח נוסף + להוסיף נספחים ככל שנדרש.

 

תשובות יתקבלו בהתאם לזמני ההגשה הבאים:

חברות שיגישו בקשות בין התאריכים והשעות הבאים

צפויות לקבל תשובות בזמנים הבאים

09.11.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

21.12.2021
עד השעה 12:00 בצהריים 

בסוף 1/2022

21.12.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

18.01.2022
עד השעה 12:00
בצהריים

בסוף 2/2022

18.01.2022
אחרי השעה 12:00 
בצהריים

15.02.2022
עד השעה 12:00
בצהריים

בסוף 3/2022

 

שימו לב כי על החברה והמשקיע להיות זמינים לפגישה עם צוות הבדיקה מיד לאחר הגשת בקשתה - לפרטים בנושא לחצו כאן

 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי ומסמכי הבקשה, לרבות המסמכים הפיננסיים הנדרשים לבחינת הזכאות למסלול ומופיעים מטה.

*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.

*תמיכה טכנית תינתן בימים א'-ה' עד לשעה 17:00.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

 

טפסים ומסמכים להגשה

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

על ה-CAP TABLE לכלול: הון המניות הרשום, המונפק והנפרע נכון למועד הגשת הבקשה, פירוט בעלי המניות וההון המונפק והנפרע, פירוט בגין חברות קשורות כמשתמע מגילוי דעת 29 של לשכת רואי חשבון.
חתום בין מגיש הבקשה ובין המשקיע, כפי שמצוין בסעיף 6.1.8 למסלול ההטבה הכולל: פירוט תנאי האופציה שתינתן למשקיע לאחר אישור הבקשה ע"י רשות החדשנות; התחייבות מגיש הבקשה להעביר את תמורת האופציה לרשות החדשנות במעמד מימוש האופציה על ידי המשקיע כמפורט בסעיף 4.8 למסלול ההטבה.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס' ת"ז + הצהרה לגבי ההשתייכות לאוכלוסיית המיעוטים כהגדרת מונח זה בהחלטת ממשלה מס' 922 מיום 30 בדצמבר 2015. יש לציין את ההשתייכות המדויקת.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים ממגזר בני המיעוטים בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון ממגזר בני המיעוטים.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס' ת"ז + הצהרה לגבי ההשתייכות למגזר החרדי.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים מן המגזר החרדי בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון מן המגזר החרדי.
(1) מקומות הלימוד של ילדי היזם/ים עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך. | (2) היזם/ים למד/ו בישיבה קטנה, ישיבה גדולה או כולל. | (3) היזם/ים היה/היו זכאי/ים בחמש השנים האחרונות, למשך שנה אחת מלאה לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך. | (4) היזם/ים קיבל/ו פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות הביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו – 1986, בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית. | (5) לנשים: למדה/ו בסמינר חרדי או שבעלה למד בישיבה קטנה.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון + מס' ת"ז (אישה או מספר נשים).
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזמת/ות בעלת/ות הרעיון, נמנית/ות על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקידה/ן בתכנית והיקף המשרה בה היא/הן מועסקת/ות על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון.

שאלות נפוצות

האם החברה המגישה במסלול seed צריכה להיות מאוגדת בעת ההגשה?

כן, יש להגיש תעודת התאגדות בעת ההגשה.

האם יש חובת תשלום תמלוגים במסלול seed?

במסלול זה חובת תשלום התמלוגים בגין מענק רשות החדשנות תחול אם המשקיע לא מימש את האופציה כמפורט בסעיף 8.6 למסלול ההטבה.

איך מגישים בקשה במסלול seed, ותוך כמה זמן מקבלים תשובה?

המסלול פתוח להגשות שוטפות (בהתאם לזמנים המפורטים בדף המסלול).
על מנת להגיש יש למלא טופס בקשה למענק בצירוף הצרופות המפורטות בדף המסלול.
תהליך הבדיקה הינו קצר ותשובה תינתן בהתאם למפורט בדף המסלול. על מנת שניתן יהיה לקיים תהליך בדיקה קצר, על החברה המגישה והמשקיע להיות זמינים לפגישת בדיקה מיידית עם הגשת הבקשה

מה צריך לפרט בטופס הבקשה במסלול seed?

בטופס הבקשה יש לפרט נתונים על החברה; צוות, תחום פעילות, מה נעשה עד מועד הגשת הבקשה, המוצר/ים אותם תפתח החברה, השוק והמתחרים, מהם ההישגים אליהם מתכננת החברה להגיע באמצעות הסכום המגויס וכן פירוט על המשקיע איתו נחתם מזכר ההבנות.

האם צריך לפרט תקציב לצורך בקשת מענק במסלול seed?

לא, אך יש לפרט את סכום הגיוס ולאילו הישגים החברה מתכננת להגיע באמצעותו ובתוך כמה זמן.

במידה ואושרה הבקשה למענק במסלול seed, מתי יתקבל המענק?

מענק הרשות יועבר לחברה מקבלת האישור לאחר העברת הסכם השקעה סופי חתום ולאחר חתימת החברה והמשקיע על כתב ההתחייבות, כמופרט בסעיף 3.2 בנהלי המסלול.

האם ישנה תוספת לשיעור המענק לחברות מהפריפריה או ליזמים מאוכלוסיות עם תנאי מימון מועדפים?

על שעור המענק במסלול זה הינו 40% ועד לסכום מענק מירבי של 3.5 מיליון ₪. לחברות מהפריפריה או ליזמים מאוכלוסיות עם תנאי מימון מועדפים, בכפוף לאישור ועדה יתווסף שעור המענק של 10% ועד לסכום המענק המירבי המצוין לעיל (ראו סעיף 8.2, 8.3. למסלול ההטבה).

מה גובה המענק המירבי?

סכום המענק המירבי הוא 3.5 מיליון ₪ כמתואר בסעיף 8.2 למסלול ההטבה.
שעור המענק יחושב מול סכום ההשקעה ההונית במזומן אליו התחייב המשקיע במזכר ההבנות.

כיצד מוגדרת תקופת ביצוע במסלול זה?

כפי שמתואר בסעיף 2.21 למסלול ההטבה: תחילת תקופת הביצוע תחושב ממועד תחילת תקופת מימוש האופציה וסיומה במועד ניצול של מלוא סכומי המענק וההשקעה ההונית.

האם חברה בוגרת חממה יכולה להגיש בקשה במסלול זה?

כן, בכפוף למתואר בסעיף 6.1.2 למסלול ההטבה

האם ניתן לחלק את האופציה בין כמה משקיעים?

כן, ניתן לחלק את האופציה בין משקיעי ההון סיכון בסבב, פרו-רטה.

האם יש טמפלט ל term sheet (מזכר הבנות)? מה צריך להכלל ב term sheet?

ניתן להשתמש בכל מזכר הבנות הנחתם בין החברה למשקיע.

מזכר ההבנות יכיל את תנאי האופציה למשקיע וכן את המתואר בסעיף 6.1.8 למסלול ההטבה וכמפורט בסעיף 3.1.4 לנהלי המסלול.

מה הכוונה במשקיע הון סיכון? האם גם אנג'ל יכול להיחשב כמשקיע בחברה?

קרן הון סיכון או קרן תאגידית שעיקר השקעותיה בתאגידי העוסקים במחקר ופיתוח. אנג'ל אינו מוגדר כמשקיע הון סיכון, אך יכול להיכלל כחלק ממשקיעי סבב גיוס הסיד של החברה המבקשת. מענק הרשות יחושב כנגד השקעתו של משקיע הון סיכון החתום על מזכר ההבנות.

מהם הקריטריונים לבחינת הבקשה?

תכנית המתארת פיתוח חדשנות פורצת דרך, האם החברה פועלת בסיכון גבוה (בדומה למתואר בשאלה לעיל), מהו הפוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה מהמתואר בתכנית המוצעת, מהי אבן הדרך אליה מכוונים בעזרת סבב הגיוס הנוכחי.

מה הכוונה בתחומי פעילות בסיכון גבוה?

תחומים בהם יש למשל רגולציה מחמירה, זמן הטמעה ארוך בשוק, מיעוט במשקיעי הון סיכון, או שמדובר בשוק בהתהוות.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"לcontactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת הזנק בדוא"ל: startup@innovationisrael.org.il