נהלים ותקנות

שם המסמך תאריך עדכון סוג מסמך
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) 16/04/2019 מסלול הטבה
נהלי מסלול הטבה מס 39 - חממות יזמות בפריפריה 27/03/2019 נוהל

נהלים ותקנות

נהלים ותקנות

תאריך עדכון: 27/03/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 16/04/2019
סוג מסמך: מסלול הטבה