שם הנספח הורדה
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת מענק לצורך ביצוע פעילות עירונית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה הורדה של נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת מענק לצורך ביצוע פעילות עירונית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה
נספח 2 להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 38)_הצהרות והתחייבויות המבקש הורדה של נספח 2  להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 38)_הצהרות והתחייבויות המבקש
נספח 3 להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 38)_ערבות הגשה הורדה של נספח 3 להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 38)_ערבות הגשה
נספח 4 להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 38)_תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) הורדה של נספח 4 להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 38)_תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 5 להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 38)_ תצהיר מורשה חתימה של המבקש ושל כל אחד מבעלי מניותיו הורדה של נספח 5 להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 38)_ תצהיר מורשה חתימה של המבקש ושל כל אחד מבעלי מניותיו