טפסים להגשת בקשה

שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת 02/02/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת
טופס תקציב הבקשה 11/02/2020 הורדה של טופס תקציב הבקשה
טופס הצהרה והרשאה 08/12/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
נספח מס' 2 - תצהיר מורשה חתימה 18/12/2019 הורדה של נספח מס' 2 - תצהיר מורשה חתימה
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 17/02/2020 הורדה של נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)