טפסים להגשת בקשה

שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס תקציב הבקשה 05/08/2019 הורדה של טופס תקציב הבקשה
טופס הצהרה והרשאה 06/05/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס ריכוז משאבים 05/06/2019 הורדה של טופס ריכוז משאבים
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 22.8.2019 22/08/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 22.8.2019
נספח מס' 2- תצהיר מורשה חתימה 22.8.2019 22/08/2019 הורדה של נספח מס' 2- תצהיר מורשה חתימה 22.8.2019
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 06/05/2019 הורדה של נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)

טפסים להגשת בקשה

טופס תקציב הבקשה
15/10/2017
טופס הצהרה והרשאה
15/10/2017
טופס ריכוז משאבים
15/10/2017
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 22.8.2019
29/05/2018
נספח מס' 2- תצהיר מורשה חתימה 22.8.2019
29/05/2018
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
29/05/2018

נהלים ותקנות