טפסים להגשת בקשה

שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 06/05/2019 הורדה של נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים) 17/04/2019 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים)
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים) 06/05/2019 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים)
טופס הצהרה והרשאה 06/05/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס ריכוז משאבים 06/05/2019 הורדה של טופס ריכוז משאבים
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומים נבחרים (גורמי ממשל) 28/04/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומים נבחרים (גורמי ממשל)
נספח 2 - תצהיר מגיש הבקשה וכל אחד מבעלי מניותיו 06/05/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מגיש הבקשה וכל אחד מבעלי מניותיו

טפסים להגשת בקשה

טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים)
15/10/2017
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים)
15/10/2017
טופס הצהרה והרשאה
15/10/2017
טופס ריכוז משאבים
15/10/2017
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומים נבחרים (גורמי ממשל)
29/05/2018
נספח 2 - תצהיר מגיש הבקשה וכל אחד מבעלי מניותיו
29/05/2018
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
29/05/2018

נהלים ותקנות