שם הנספח הורדה
נספח ב' – הוראות לעניין העברת ידע הורדה של נספח ב' – הוראות לעניין העברת ידע
נספח ד - הוראות לעניין שיעור התמלוגים הורדה של נספח ד - הוראות לעניין שיעור התמלוגים
נספח א' - מסלול הטבה 1 קרן המו''פ - תוספת באזורי עדיפות לאומית - 17.6.2020 הורדה של נספח א' - מסלול הטבה 1 קרן המו''פ - תוספת באזורי עדיפות לאומית - 17.6.2020