שם הנספח הורדה
נספח ב - הוראות לעניין הסכום המירבי שישלם מקבל האישור הורדה של נספח ב - הוראות לעניין הסכום המירבי שישלם מקבל האישור
נספח ג - פחת הורדה של נספח ג - פחת
נספח ד - הוראות לעניין שיעור התמלוגים הורדה של נספח ד - הוראות לעניין שיעור התמלוגים
נספח ה - תוספות באזורי עדיפות לאומית הורדה של נספח ה - תוספות באזורי עדיפות לאומית
נספח ו - למסלול קרן המו"פ הורדה של נספח ו - למסלול קרן המו"פ