טפסים להגשת בקשה

טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים)
15/10/2017
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
25/02/2018
טופס הצהרה והרשאה
15/10/2017
נספח 8 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שהועסקו אצל המציע.docx
25/02/2018

נהלים ותקנות

נהלים ותקנות

תאריך עדכון: 27/05/2018
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 08/10/2018
סוג מסמך: מסלול הטבה
תאריך עדכון: 04/02/2018
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 08/10/2018
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 27/03/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 27/03/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 27/03/2019
סוג מסמך: נוהל