טפסים להגשת בקשה

שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
טופס הצהרה והרשאה 06/05/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
נספח 8 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שהועסקו אצל המציע.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 8 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שהועסקו אצל המציע.docx
טופס ריכוז משאבים 05/06/2019 הורדה של טופס ריכוז משאבים
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 06/05/2019 הורדה של בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
לוחות זמנים להליך התחרותי - מסלול הטבה 35 02/05/2018 הורדה של לוחות זמנים להליך התחרותי - מסלול הטבה 35
נספח 1 - טופס הצעת מועמדות לשמש כמרכז מו''פ 25/02/2018 הורדה של נספח 1 - טופס הצעת מועמדות לשמש כמרכז מו''פ
נספח 2 - תצהיר ביחס לשליטה במישרין או בעקיפין במציע.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 2 - תצהיר ביחס לשליטה במישרין או בעקיפין במציע.docx
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
נספח 4 - תצהיר בדבר מחזור המכירות של התאגיד הזר.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 4 - תצהיר בדבר מחזור המכירות של התאגיד הזר.docx
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים) 17/04/2019 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים)
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc 25/02/2018 הורדה של נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים) 06/05/2019 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים)

טפסים להגשת בקשה

נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
25/02/2018
טופס הצהרה והרשאה
15/10/2017
נספח 8 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שהועסקו אצל המציע.docx
25/02/2018
טופס ריכוז משאבים
15/10/2017
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
15/10/2017
לוחות זמנים להליך התחרותי - מסלול הטבה 35
29/11/2017
נספח 1 - טופס הצעת מועמדות לשמש כמרכז מו''פ
25/02/2018
נספח 2 - תצהיר ביחס לשליטה במישרין או בעקיפין במציע.docx
25/02/2018
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
25/02/2018
נספח 4 - תצהיר בדבר מחזור המכירות של התאגיד הזר.docx
25/02/2018

נהלים ותקנות

נהלים ותקנות

תאריך עדכון: 27/05/2018
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 08/10/2018
סוג מסמך: מסלול הטבה
תאריך עדכון: 04/02/2018
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 08/10/2018
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 14/07/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 14/07/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 27/03/2019
סוג מסמך: נוהל