שם הנספח הורדה
נספח 1 לנוהל - תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל הורדה של נספח 1 לנוהל - תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
נספח 2 לנוהל - הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המופ
נספח 3- תקנות לעידוד מופ בתעשייה (התניית אישורים- שכר המינימום) הורדה של נספח 3- תקנות לעידוד מופ בתעשייה (התניית אישורים- שכר המינימום)