טפסים להגשת בקשה

שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס תקציב הבקשה 05/09/2019 הורדה של טופס תקציב הבקשה
טופס הצהרה והרשאה 06/05/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס ריכוז משאבים 05/06/2019 הורדה של טופס ריכוז משאבים
טופס דיווח שעות 2019 10/02/2019 הורדה של טופס דיווח שעות 2019
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל 17/04/2018 הורדה של תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28.8.2019 28/08/2019 הורדה של בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28.8.2019
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19 21/07/2019 הורדה של  טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019 13/08/2019 הורדה של הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019

טפסים להגשת בקשה

טופס תקציב הבקשה
15/10/2017
טופס הצהרה והרשאה
15/10/2017
טופס ריכוז משאבים
15/10/2017
טופס דיווח שעות 2019
22/10/2017
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
17/04/2018
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28.8.2019
06/05/2019
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19
21/07/2019
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
13/08/2019

נהלים ותקנות