טפסים להגשת בקשה

שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס תקציב הבקשה 11/02/2020 הורדה של טופס תקציב הבקשה
טופס הצהרה והרשאה 08/12/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס ריכוז משאבים 08/12/2019 הורדה של טופס ריכוז משאבים
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ 11/02/2020 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ
מכתב כוונות חתום על ידי השותפים לפרויקט (ישראלי והזר) 10/02/2020
טופס בילאטרלי 10/02/2020