טפסים להגשת בקשה

שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס הצהרה והרשאה 06/05/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס ריכוז משאבים 05/06/2019 הורדה של טופס ריכוז משאבים
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ של טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות 17/04/2018 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ של טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה 17/04/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים) 17/04/2019 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים)
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים) 06/05/2019 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים)

טפסים להגשת בקשה

טופס הצהרה והרשאה
15/10/2017
טופס ריכוז משאבים
15/10/2017
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ של טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות
17/04/2018
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
17/04/2018
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים)
15/10/2017
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים)
15/10/2017

נהלים ותקנות

נהלים ותקנות