תשתית טכנולוגית
תשתית טכנולוגית

מסלול מימד – מינוף מו"פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי

מסלול זה, המופעל החל מינואר 2012, הוא מיזם משותף של רשות החדשנות, משרד האוצר ומפא"ת (המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית) במשרד הביטחון. מסלול זה תומך בפיתוח פתרונות יצירתיים לצרכים צבאיים ושווקים מסחריים. 

להלן תתי מסלולים:

 • מימ"ד הכוונת ידע – מו"פ יישומי דואלי באקדמיה בליווי תאגיד תעשייתי 
 • מימ"ד מסחור ידע – וולידציה, התאמה והעברת ידע דואלי ממוסד מחקר לחברה
 • מימ"ד אבטיפוס – מו"פ טרם מוצרי להוכחת יכולת טכנולוגית | מיועד לחברה
פתוח להגשה עד: 16/02/20

מסלול הכוונת ידע אקדמי

המסלול מתמרץ מחקר יישומי בעל היתכנות טכנולוגית חדשנית שמקורו באקדמיה והבאתו לשלב בו חברה מסחרית תעשייתית ישראלית תאמץ אותו במטרה לפתח מוצר.

מסלול תמיכה זה מופעל מכוח מסלול הטבה מס' 7.

פתוח להגשה עד: 11/03/20

מסלול העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי

העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי לפיתוח מוצרים פורצי דרך.

להלן תתי מסלולים:
 • ייבוא ידע- עידוד שיתוף פעולה במסגרתו מתבצעת חזרה על ממצאי המחקר כפי שהועברו ממוסד מחקר זר ותיקופם, וכן הוכחת היתכנות והתאמת הידע לצרכי המבקש לשם קידומו הטכנולוגי. פיתוח הטכנולוגיה מתבסס על שיתוף פעולה בין מבקש לבין מוסד מחקר זר, אחד או יותר, עם או ללא מוסד מחקר ישראלי, אחד או יותר.
 • ממשיך מגנ"ט- ניתן להגיש בקשות לתכניות מחקר ופיתוח המשכי לפעילות שכבר בוצעה במסגרת תכניות מאושרות תחת מסלול מגנ"ט ( מסלול הטבה מס' 5).
פתוח להגשה עד: 27/04/20

מסלול מאגדי מגנ"ט – מאגד חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות

מאגדים של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולה. המאגדים השונים במגנ"ט מאפשרים עיסוק במו"פ ארוך טווח ויוצרים סביבת עבודה תומכת. עבור מוסדות המחקר - שיתוף הפעולה עם התעשייה מקדם את יכולת המסחור של תוצרי המחקר האקדמי, כמו גם את הבנת צורכי השוק.

פתוח להגשה עד: 04/06/20

מסלול פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למחקר ופיתוח)

פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למו"פ) הוקם ביוזמת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשלהי שנת 1997. הפורום הוא ארגון וולונטרי לקידום תוכניות מחקר ופיתוח לשטחים מדעיים / טכנולוגיים ופרויקטים, באמצעות כינון תשתיות לאומיות למו"פ ושיתופי פעולה בינארגוניים, בינמשרדיים ובינלאומיים.

בפורום תל"מ משתפים פעולה באופן וולונטרי בעלי התפקידים הבאים:

 • יו"ר ות"ת במועצה להשכלה גבוהה
 • המדען הראשי במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
 • מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט.
 • ראש מפא"ת במשרד הביטחון
 • סגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר
 • נציג האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ( יו"ר)
פתוח להגשה כל השנה

מסלול איגוד משתמשים

מסלול זה מאפשר הקמה והפעלה משותפת של תשתית מו"פ לטובת קבוצת תאגידים הפועלים בתחומים דומים. הרעיון המנחה של המסלול הוא שיתוף בתשתית מו"פ חיונית ליצירת ערך לחברות שמקורו הן בשיתוף עצמו והן בחלוקת הנטל הכלכלי.

פתוח להגשה כל השנה
צריכים עזרה? דברו איתנו
שלחו לנו הודעת SMS
תמיכה טכנית לאזור האישי