טפסים להגשת בקשה

שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס תקציב הבקשה 02/10/2019 הורדה של טופס תקציב הבקשה
טופס הצהרה והרשאה 06/05/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות 26/05/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות
תצהיר מורשה חתימה 02/09/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה
הצהרה רואי החשבון של החברה 02/09/2018 הורדה של הצהרה רואי החשבון של החברה

טפסים להגשת בקשה

טופס תקציב הבקשה
15/10/2017
טופס הצהרה והרשאה
15/10/2017
טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות
22/11/2017
תצהיר מורשה חתימה
27/05/2018
הצהרה רואי החשבון של החברה
27/05/2018

נהלים ותקנות

נהלים ותקנות

תאריך עדכון: 06/10/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 03/11/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 03/11/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 03/11/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 06/02/2019
סוג מסמך: מסלול הטבה