טפסים להגשת בקשה

שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים) 17/04/2019 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים)
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים) 06/05/2019 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים)
טופס הצהרה והרשאה 06/05/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות 26/05/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות
תצהיר מורשה חתימה 02/09/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה
הצהרה רואי החשבון של החברה 02/09/2018 הורדה של הצהרה רואי החשבון של החברה
הצהרה בדבר עמידה בהוראת אחריות חברתית כאמור בהוראת מנכ"ל 0.4 27/05/2018 הורדה של הצהרה בדבר עמידה בהוראת אחריות חברתית כאמור בהוראת מנכ"ל 0.4

טפסים להגשת בקשה

טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים)
15/10/2017
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים)
15/10/2017
טופס הצהרה והרשאה
15/10/2017
טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות
22/11/2017
תצהיר מורשה חתימה
27/05/2018
הצהרה רואי החשבון של החברה
27/05/2018
הצהרה בדבר עמידה בהוראת אחריות חברתית כאמור בהוראת מנכ"ל 0.4
27/05/2018

נהלים ותקנות

נהלים ותקנות

תאריך עדכון: 04/09/2018
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 27/03/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 27/03/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 27/03/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 06/02/2019
סוג מסמך: מסלול הטבה