וויבנר על פיילוטים בבריאות דיגיטלית - לבניית אפליקציות SMART on FHIR

00:00

תאריך ושעת האירוע

על האירוע

משרד הבריאות, מטה ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות, יצאו בקול קורא שמטרתו לקדם פיתוח וניסוי של טכנולוגיות ומוצרים בהם הממשק בין החברה ובין ארגוני הבריאות מבוצע בממשק SMART on FHIR, לרבות האפשרות של המטופלים לבחור לשתף את המידע הרפואי שלהם, במטרה לקבל שירותי בריאות מתקדמים ומותאמים אישית. 

הרשמה

--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->

אחוז התמיכה הממשלתית בתכנית נקבע על ידי ועדת המחקר.

תקציב הינו העלות הכוללת של התכנית לכלל השנים. ובקו"ק זה עלות משוערת לעד 3 שנים של כלל התכנית.

  • שימו לב שיש לפרט את התקציב לשנה הראשונה בלבד. התקציב להמשך התכנית אינו דורש פירוט אלא רק סכום כולל.
  • בקובץ הבקשה (וורד) בסעיף בתקופת הביצוע ניתן לרשום עד 3 שנים.

מענק – ההשתתפות הממשלתית מכלל התקציב.

לסכום: ניתן להגיש תכניות עם תקציב כולל של עד 14.55 מש"ח. ההשתתפות הממשלתית תהיה בסך של עד 8 מלש"ח (55% או 66% אחוז מהתקציב) על פני תקופה של עד 3 שנים. ניתן בהחלט להגיש בקשות בסכומים נמוכים יותר.
לדוג': ניתן להגיש בקשה לתקופה הראשונה על תקציב של 6 מש"ח, ולכלל התקופה תקציב של 12 מש"ח. הוועדה יכולה לאשר לדוג' השתתפות של 66% ולכן המענק לתקופה הראשונה יהיה 3.96 מש"ח.

התאגיד שניגש צריך להיות ארגון בריאות. להפעלת התיק (לאחר אישור), יהיה צורך לעבוד תחת גוף שעיקר עיסוקו מו"פ למטרות רווח

התאגיד שניגש צריך להיות ארגון בריאות. להפעלת התיק (לאחר אישור), יהיה צורך לעבוד תחת גוף שעיקר עיסוקו מו"פ למטרות רווח

חברה שאינה בבעלות ארגון בריאות לא יכולה להגיש בקשה לבד, אלא רק במסגרת שותפות עם תאגיד הנמצא בשליטת ארגוני הבריאות. יש לוודא כי לא מבוקש מימון כפול מאת רשות החדשנות על רכיבי פעילות זהים.