מסלול תמיכה בתכניות מו"פ בתחומי מזון בריא

על המסלול 

המסלול תומך בתכניות למחקר ופיתוח של טכנולוגיות ומוצרים חדשים וחדשניים המובילים לקידום מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד הבריאות.

מסלול משנה זה פועל תחת - מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (נספח א' - מסלול חברות תעשייתיות).

מטרת המסלול 

 • עידוד חברות יצרניות בישראל לחדשנות טכנולוגית בתחום המזון לשיפור בריאות הציבור.
 • השאת תשואה עודפת למשק הנובעת מפיתוחם של מוצרים חדשניים ומסחורם, כמו גם צמצום עלויות הטיפול הרפואי הנובעות מצריכת מזון שאינו בריא.
 • הצגת הצרכים והאתגרים של מערכת הבריאות בתחומי שיפור התזונה ובריאות הציבור בפני התעשייה הטכנולוגית הישראלית הפועלת בתחומים אלו.

למי מיועד המסלול? 

מיועד לחברות תעשיית הייצור לתמיכה בתכניות מחקר ופיתוח של מוצרים, תהליכים וטכנולוגיות בתחום בריאות ומזון.  

מה מקבלים? 

פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא, עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו 50% מהוצאות הפיתוח המאושרות. 

תוספת שיעור מענק יכולה להינתן בגין הסעיפים הבאים (עד לתקרה של 70% שיעור מענק כולל):

 • תוספת 10% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית אשר להערכת ועדת המחקר צפויה להוביל להשפעה יוצאת דופן על בריאות הציבור בישראל
 • תוספת של 10% במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית
 • תוספת של 10% במידה שלפחות 20% מהתקציב מתבצע במכון מחקר מאושר 

מדוע כדאי? 

 • קידום החברה תוך השתלבות במגמות מתקדמות בענף בריאות המזון בארץ ובעולם, באמצעות פיתוחים טכנולוגיים. 
 • המסלול מאפשר לחברה להכין את עצמה לקראת יישום חוק סימון המזון באמצעות פיתוחים טכנולוגיים.
 • שתוף פעולה בין רשות החדשנות למשרד הבריאות עשוי להועיל בפתרון חסמים ותמיכה רגולטורית. 
 • מודל מימון אטרקטיבי – תמיכה כספית של עד 70%, ללא החזר תמלוגים (לחברות העומדות בתנאים).

תנאי המסלול 

קריטריונים להערכת בקשה 

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • התרומה לבריאות הציבור
 • התרומה למשק ופוטנציאל השוק של המוצר/טכנולוגיה המוצעת
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות להביא להשלמתה המוצלחת של התכנית

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.

במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
​בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

טפסים ומסמכים להגשה

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

בסעיף 2 של טופס הבקשה בשאלה העוסקת בתיאור התכנית יש לרשום "מוגש במסגרת קול קורא לתכניות מו"פ בנושא מזון בריא".
במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה
כי אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך של כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו' ואין להם חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00
 • לפרטים אודות התכנית יש ליצור קשר עם מנהלת התכנית רונית אשל, זירת ייצור מתקדם בדוא"ל: ronit.eshel@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157936