תמיכה בתכניות מו"פ בתחומי מזון בריא

0
0

המסלול תומך בתכניות למחקר ופיתוח של טכנולוגיות ומוצרים חדשים וחדשניים המובילים לקידום מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד הבריאות.

מסלול משנה זה פועל תחת - מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (נספח א' - מסלול חברות תעשייתיות).

מטרת המסלול

 • עידוד חברות יצרניות בישראל לחדשנות טכנולוגית בתחום המזון לשיפור בריאות הציבור.
 • השאת תשואה עודפת למשק הנובעת מפיתוחם של מוצרים חדשניים ומסחורם, כמו גם צמצום עלויות הטיפול הרפואי הנובעות מצריכת מזון שאינו בריא.
 • הצגת הצרכים והאתגרים של מערכת הבריאות בתחומי שיפור התזונה ובריאות הציבור בפני התעשייה הטכנולוגית הישראלית הפועלת בתחומים אלו.

למי מיועד המסלול?

מיועד לחברות תעשיית הייצור לתמיכה בתכניות מחקר ופיתוח של מוצרים, תהליכים וטכנולוגיות בתחום בריאות ומזון.  

מה מקבלים?

פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא, עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו 50% מהוצאות הפיתוח המאושרות. 

תוספת שיעור מענק יכולה להינתן בגין הסעיפים הבאים (עד לתקרה של 70% שיעור מענק כולל):

 • תוספת 10% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית אשר להערכת ועדת המחקר צפויה להוביל להשפעה יוצאת דופן על בריאות הציבור בישראל.
 • תוספת של 10% במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית.
 • תוספת של 10% במידה שלפחות 30% מהתקציב מתבצע במכון מחקר מאושר 

 

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • קידום החברה תוך השתלבות במגמות מתקדמות בענף בריאות המזון בארץ ובעולם, באמצעות פיתוחים טכנולוגיים. 
 • המסלול מאפשר לחברה להכין את עצמה לקראת יישום חוק סימון המזון באמצעות פיתוחים טכנולוגיים.
 • שתוף פעולה בין רשות החדשנות למשרד הבריאות עשוי להועיל בפתרון חסמים ותמיכה רגולטורית. 
 • מודל מימון אטרקטיבי – תמיכה כספית של עד 70%, ללא החזר תמלוגים (לחברות העומדות בתנאים).

תנאי המסלול

 

קריטריונים להערכת הבקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • התרומה לבריאות הציבור
 • התרומה למשק ופוטנציאל השוק של המוצר/טכנולוגיה המוצעת
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות להביא להשלמתה המוצלחת של התכנית

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.

ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה (Word) . בסעיף 2 של טופס הבקשה בשאלה העוסקת בתיאור התכנית יש לרשום "מוגש במסגרת קול קורא לתכניות מו"פ בנושא מזון בריא".
 2. תקציב בקשה
 3.  טופס הצהרה והרשאה .
 4.  תעודת התאגדות. 
 5. נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה ובעלי מניותיו כי אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך של כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו' ואין להם חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.
 6. נספח 3- הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)התשע"א- 2011. 
 7. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.
שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il   או בטלפון: 03-7157900

 

לפרטים וליצירת קשר:

אדוה יוחנן, רפרנטית זירת ייצור מתקדם במחלקת שירות ברשות החדשנות:

adva.yohanan@innovationisrael.org.il  או בטלפון 03-7157975 

 

רונית אשל, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי, זירת ייצור מתקדם

Ronit.Eshel@innovationisrael.org.il  או בטלפון 03-7157936