תמיכה בפיילוטים של חברות טכנולוגיה בישראל

במהלך שנת 2018 החלה רשות החדשנות להפעיל מסלול לתמיכה מימונית ורגולטורית בתכניות הרצה טכנולוגיות (פיילוטים) המתבצעות בעיקר באתרים ישראלים. פיילוט הוא אבטיפוס, דגם ניסוי או מתקן חצי חרושתי, המשמש לבדיקת היתכנות, הוכחת ערך או הצפת שינויים ושיפורים לטכנולוגיה קיימת, בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה. לדוגמה, חברה שפיתחה אבטיפוס של מוצר בתחום הבריאות הדיגיטלית תצטרך להדגים את המוצר שלה בסביבה טיפולית-קלינית, כמו בית חולים. השלב הבא אחרי פיילוט הוא בדרך כלל יציאה לייצור סדרתי או כניסה מסחרית לשוק.

רשות החדשנות החלה לתמוך בפיילוטים במטרה לממש מטרה אסטרטגית מרכזית: הגדלת הערך הכלכלי שמניבה תעשיית ההייטק לישראל וסיוע לחברות צעירות לגדול לכדי חברות שלמות בישראל. שלב הפיילוט הוא אבן דרך מרכזית בדרך למסחור מוצר וחדירתו לשוק, ולעיתים קרובות חסמים שונים מגבילים את ביצועו – בראשם חסמים מימוניים ורגולטוריים, וגישה מוגבלת לאתרי הרצה. חסמים אלו בולטים במיוחד בתחומים עתירי רגולציה כגון תחבורה, תשתיות, בריאות, אנרגיה וסביבה. לפיכך, הסרת חסמים אלו היא חיונית כדי לסייע לחברות הזנק להתקדם לשלבי צמיחה.

המסלול פועל בשיתוף פעולה עם למעלה מעשרה גורמי ממשל, ובכך הוא משקף את התועלת הרבה מביצוע פיילוטים בישראל: חברות ההייטק מקבלות מקפצה לצמיחה, והמשק המקומי נחשף לטכנולוגיות חדשניות ומשפר את ביצועיו. שותפותם של מגוון רגולטורים בתכנית מרחיבה את גישתן של החברות למגוון אתרי הרצה ומאפשרת להן להדגים טכנולוגיות חדשניות מבלי להפר את דרישות הרגולציה.