נספח

תוצאות האינדיקטורים המרכיבים את מדד ההייטק

תת-מדד חברות ההזנק:

  1. חברות חדשות נטו: תת-המדד הינו השינוי במספר חברות הישראליות הפועלות בתעשיית ההייטק, נטו. כלומר – מספר חברות ההייטק הישראליות שנפתחו בניכוי מספר חברות ההייטק  הישראליות שנסגרו.​
  2. מספר ושווי גיוס חברות: סכום הכסף שגויס ומספר העסקאות בהן חברות ההייטק הישראליות גייסו כספים מכלל המשקיעים - קרנות הון סיכון, אנג’לים ומשקיעים אחרים. 
  3. מספר ושווי אקזיטים: ההיקף הכספי של האקזיטים בהם השתתפו חברות הייטק ישראליות ומספרם. אקזיט מוגדר הן כהנפקה ראשונית (IPO) והן כמיזוג או רכישה (M&A).
  4. גיוסי קרנות: סך הכספים שגייסו קרנות הון סיכון ישראליות בשנה, נתון המהווה אינדיקציה לעתיד ההשקעות הצפוי של אותן קרנות בישראל. 

 

ערך בפועל

ערך מנורמל

 שנה / אינדיקטור

2015​

2016​

2017​

2015​

2016​

2017​

שווי אקזיטים (במיליארדי דולרים)

8.85​

5.47​

7.78​

0.76​

0.4​-

0.39​

מספר אקזיטים

134​

120​

126​

1.86​

0.92

1.32​

שווי גיוסי חברות (במיליוני דולרים)

4307​

4834​

5278​

3.63​

4.45​

5.15​

מספר גיוסי חברות

706​

673​

623​

1.9​

1.56​

1.04​

גיוסי קרנות (במיליוני דולרים)

1503​

1926.5

1558​

1.91​

2.99​

2.05​

חברות חדשות נטו

715​

549​

452​

2.52​

0.88​

0.07​-

 

תת-מדד החברות הבוגרות:

  1. ערך מוסף: מוגדר כהפרש בין התפוקה הגולמית לסך התשומות. תת המדד חושב כסכום הערך המוסף הן בתעשייה והן בשירותי ההייטק (ענף מחשוב ותוכנה וענף שירותי מחקר ופיתוח הכולל את חברות ההזנק). 
  2. ייצוא הייטק: סך ייצוא ענפי ההייטק בשירותים ובתעשייה הכולל ייצוא חברות הזנק.
  3. שכירים בהייטק: מספר השכירים המועסקים בתעשיית ההייטק, למעט שכירי ענף שירותי התקשורת.
  4. מדד הבלו-טק: מדד ת"א גלובל בלוטק הכולל את כל המניות מענף הטכנולוגיה ומענף הביומד. הנתון מחושב כממוצע מדדי הנעילה היומיים, עבור כל שנה.
  5. ערך ומספר הנפקות שניוניות: מספרם והיקפם הכספי של הגיוסים הציבוריים שנעשו על ידי חברות הייטק ישראליות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר (הנפקות שניוניות). משתנים אלו מתארים את המשך הגדלת הערך של חברות ציבוריות ישראליות. 
  6. ערך ומספר רכישות הייטק: מספרן והיקפן הכספי של עסקאות מיזוגים ורכישות שנעשו על ידי חברות הייטק ישראליות, כשהחברה הנרכשת אינה בהכרח ישראלית או טכנולוגית.

 

ערך בפועל

ערך מנורמל

שנה / אינדיקטור

2015​

2016​

2017​

2015​

2016​

2017​

ערך מוסף (במיליוני שקלים, מחירים שוטפים)

117,471​

119,444​

126,488​

2,300​

2,450​

2,980​

שכירים בהייטק

258​

270​

277​

2.82​

3.74​

4.21​

ייצוא הייטק (במיליוני דולרים)

40135​

41492​

44817​

1.82​

2.05​

2.62​

מדד הבלוטק – ממוצע שנתי

351.6​

334.92​

368.57​

0.69​

0.42​

0.97​

מספר הנפקות שניוניות

34​

19​

22​

 

2.08​

0.39​

0.73​

שווי הנפקות שניוניות (במיליוני דולרים)

2432​

639​

878​

0.99​

0.51-

0.31​-

מספר רכישות הייטק

75​

71​

62​

2.65​

2.14​

0.99​

ערך רכישות הייטק (במיליונים דולרים)

7493​

8328​

921​

0.97​

1.22​

0.93​