innovation logo

בלוקצ'יין

מה צופן העתיד?

לטכנולוגיית הרישום המבוזר בלוקצ'יין (Blockchain) שימושים פוטנציאליים רבים – חלקם עוד רחוקים מהבשלה מסחרית ואחרים כבר הולידו שווקים פעילים. לאחרונים משתייך תחום המטבעות (או אסימונים) הקריפטוגרפיים, הנחלקים למספר סוגים: אסימונים המשמשים כאמצעי תשלום, אסימונים הוניים ואסימוני מוצרים ושירותים. התחום כיום מאופיין בתנודתיות רבה, אולם רבים מצפים שלאחר שהטכנולוגיה תבשיל וה"הייפ" ידעך, השימוש במטבעות קריפטוגרפיים יהפוך לעובדה מוגמרת. 
בשנת 2017 נראה היה שתחום זה מייצר מודל מימוני חדש לסטארטאפים שאינו תלוי במשקיעים המסורתיים - גיוס מימון מבוזר באמצעות הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים (ICO – Initial Coin Offering). היו שטענו ששיטת מימון זו תחליף את קרנות ההון סיכון כמקור מימון לחברות בתחום הבלוקצ'יין. אולם שנת 2018 הסתיימה במגמה מעורבת. צניחת ערכם של המטבעות הקריפטוגרפיים השונים במהלך השנה, וכשלונם המהיר של סטארטאפים רבים שגייסו עשרות ומאות מיליוני דולרים ב-ICO ב-2017, יצרו מוניטין מפוקפק לתחום, והנהירה הציבורית הגדולה אליו נבלמה. במקביל, מודל ההשקעה המבוזרת החל להתבסס יותר ויותר על קרנות הון סיכון ומשקיעים "מקצועיים" אחרים (accredited investors) – ופחות על הציבור הרחב.2,1
בינתיים, רגולטורים בכל העולם מתחבטים באשר למעמדם המשפטי של המטבעות והאסדרה הנדרשת עבורם, בין היתר בהיבטים של מיסוי, איסור הלבנת הון והגנה על משקיעים. בהירות רגולטורית תאפשר לתחום למצות את הפוטנציאל הכלכלי שלו ותרחיק את הספקולנטים שמעיבים את המוניטין שלו היום. בישראל, רשות המיסים הבהירה במהלך שנת 2018 את עמדתה ביחס למיסוי מטבעות קריפטוגרפיים, ורשות ניירות ערך הקימה ועדה לבחינת האסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים (ICO). 

 


 

הערות שוליים: 

1 PWC & Crypto Valley. (June 2018). Initial Coin Offerings – A Strategic Perspective

2 Orcutt, M. (2018, July 3rd). Despite shadiness and crackdowns, the ICO boom is bigger than ever