innovation logo

חממות יזמות בפריפריה, פודטק בצפון

במסגרת מימוש אסטרטגיית רשות החדשנות לקידום כלכלה מוטת חדשנות בפריפריה, במהלך שנת 2019 תתחיל הרשות להפעיל מסלול חדש שמטרתו לעודד יזמות טכנולוגית מקומית בפריפריה, בזיקה לעוגנים אזוריים דוגמת מוסדות אקדמיים ומוקדי תעשייה, מזון וחקלאות – מסלול חממות יזמות בפריפריה.

במהלך השנה, ייבחרו באמצעות הליך תחרותי זכיינים אשר יקימו ויפעילו את החממות. על הזכיין יהיה לאתר ולבחור מיזמים מקומיים מתאימים, לספק להם ליווי טכנולוגי ועסקי, ולחבר אותם לעוגנים אזוריים, משקיעים, שותפים ולקוחות פוטנציאליים. כמו כן, הוא יספק ליזמים ולסטארטאפים שיוקמו מרחב עבודה במידת הצורך, וישקיע מימון משלים בהם ובתפעול החממה.

רשות החדשנות תשתתף במימון התפעול השוטף של החממה, ותעניק תמריצים לעידוד יזמות, למסחור מחקר יישומי ולפעילות מו"פ של חברות הזנק שיוקמו בחממה, באמצעות מגוון מסלולי ההטבה של הרשות, ובהם מסלול תנופה, מסלול חברות מתחילות, ותכניות קמין ונופר למחקר יישומי.

במקביל, הרשות החלה בשנת 2018 בהקמת חממה בתחום המזון (פודטק) בנפת צפת, במסגרת תכנית החממות הטכנולוגיות הוותיקה. מטרת החממה היא לפתח מערכת חדשנות (ecosystem) אזורית בתחום טכנולוגיית המזון על ידי חיבור של משקיעים, שותפים אסטרטגיים, חברות הזנק וגופי עוגן באזור.