innovation logo

תכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה

החזון: להפוך את ישראל למרכז תעשייה יצרנית מתקדמת ולמוקד לחברות טכנולוגיה ולסטארט-אפים המספקים פתרונות ייצור מתקדמים

קידום הכלכלה הישראלית ובפרט הפיכתה לכלכלה חכמה ומבוססת חדשנות, הינה סוגיה מרכזית במדיניות משרד הכלכלה והתעשייה. לאחרונה גובשה במשרד בשיתוף רשות החדשנות, תכנית פעולה הוליסטית, שמטרתה לתמוך בהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות בתעשייה מוטת הייצור באמצעות בניית תשתית לאומית תומכת והעמדת כלי סיוע ייעודיים למפעלים, ובכך לסייע בחיזוק התעשייה ובשיפור כושר תחרותה.

בעשורים האחרונים עברה התעשייה הישראלית תהליך ממושך של קיטוב בין הענפים עתירי הטכנולוגיה שהתחזקו, לתעשיות המסורתיות שנחלשו, בין היתר בשל תהליכי גלובליזציה מואצים. כמו ביתר המדינות המפותחות, תהליכים אלו הורידו את הכדאיות בשימור שלב הייצור בשרשרת הערך של המוצר ויצרו התמודדות עם תחרות מצד מדינות מתפתחות, המאופיינות בעלות כוח אדם נמוכה ורגולציה רופפת על התעשייה.

התפתחויות בטכנולוגיות הייצור בשנים האחרונות, המכונות "טכנולוגיות ייצור מתקדם" ומקושרות לעולם תוכן המכונה "המהפכה התעשייתית הרביעית" – 4.0 Industry – מובילות לתמורות משמעותיות באיזון בין תחרות המבוססת על עלויות כוח אדם ובין תחרות המבוססת על יצירת ערך, יעילות ויתרון טכנולוגי. “ייצור מתקדם” הוא מושג חדש יחסית המתייחס לשיפור הפריון והתוצאות העסקיות באמצעות הטמעת שיטות ייצור חדשניות, שימוש בחומרים מתקדמים ושילוב IT בתהליך הייצור.

התפתחויות טכנולוגיות אלו, בתוספת פתיחת שווקים נוספים לתחרות בינלאומית, מעמידות בפני ישראל הזדמנות ייחודית לחיזוק הייצור המקומי באופן משמעותי ובר קיימא, על ידי שדרוג טכנולוגי של המפעלים הקיימים ועל ידי פתיחת חברות חדשות בעלות עוצמה טכנולוגית גבוהה.

נוסף לכך, לישראל יש הזדמנות למצב את עצמה כמרכז לחברות טכנולוגיה ולסטארט-אפים המספקים פתרונות ייצור מתקדמים במגוון תחומים ובכללם נתוני עתק (Big data), למידת מכונה (Machine learning), הגנת סייבר וייצור בהוספה (additive manufacturing).

מיצוי הזדמנויות אלו צפוי להיות בעל משמעויות כלכליות חיוביות ביותר למשק, להגדיל את התוצר הלאומי, להביא לשיפור כושר התחרות ולעלייה בפריון העבודה ולהרחיב את אפשרויות התעסוקה האיכותית בישראל.​

להלן התוכנית שגובשה ושהחלה לפעול:

  1. ביסוס תשתיות והנגשת ידע התומך בהטמעת ייצור מתקדם - סביבה תומכת חדשנות בעלת תשתיות מתאימות תסייע בהטמעת ייצור מתקדם ופיתוח הסקטור התעשייתי במדינה. תשתיות אלו כוללות פיתוח  יכולות מו"פ בטכנולוגיות נבחרות, יצירת פלטפורמה להנגשת ידע אודות הפיתוחים לתעשייה ותמיכה באקוסיסטם תוך פיתוח וחיזוק הקשרים ושיתופי הפעולה בין כלל השחקנים בתחום. הקמת המכון הלאומי לייצור מתקדם תתמוך בהעלאת רמת הפיריון וברמת התחרותיות של תעשייה זו.
  2. תמיכה וליווי תהליכי הטמעה טכנולוגית ברמת המפעל - הטמעת טכנולוגיות חדשניות, דיגיטציה ומעבר למפעל חכם הינו תהליך מורכב, בטח למפעלים קטנים ובינוניים הכרחי עד קריטי להצלחה.   
  3. השקעות הון ואפיקי מימון - מפעלי תעשייה, בדגש על הקטנים והבינוניים, מתקשים לגייס מימון מתאים באפיקי המימון המסורתיים. ללא תמרוץ, בלי תמיכה הונית והנגשת אפיקי מימון יצירתיים למפעלים  הנכנסים לתהליך שדרוג טכנולוגי, המהלך ייתקל בקשיים.​
  4. פיתוח הון אנושי מיומן לתעשייה המייצרת - תנאי מרכזי להטמעת ייצור מתקדם בתעשייה הוא זמינות גבוהה של כוח אדם מיומן ומוכשר טכנולוגית. רק מערכת גמישה, היודעת להשתנות בהתאם לצרכי המשק  ולרמת המפעל, ולהכשיר כוח אדם במהירות וביעילות תצליח.​
  5. מיצוב מחדש של תדמית התעשייה היצרנית כמנוע צמיחה למשק - התעשייה המסורתית נתפסת מיושנת וללא אופק תעסוקתי מבטיח. יש צורך למצב את תדמיתה כ"תעשיית ייצור מתקדמת" בעלת רמה  טכנולוגית גבוהה ועם אופק תעסוקתי מפתה.