innovation logo

חקלאות המחר מתחילה בישראל

משרד החקלאות

על מנת להמשיך להיות מובילי החדשנות בביטחון מזון ובאבטחת איכותו בארץ ובעולם, ענף החקלאות המקומי נדרש להיות בחוד החנית של הטכנולוגיה החקלאית

 

אחת המטרות המרכזיות של משרד החקלאות היא שהחקלאות הישראלית תמשיך לספק קרוב ל-100 אחוזים מתצרוכת הפירות והירקות של אזרחי ישראל גם בשנת 2030. כדי להצליח במשימה, על ענף החקלאות להתקדם לחוד החנית של החדשנות הטכנולוגית. לפיכך, חזון המשרד הוא להפוך את ישראל למעצמת אגריטק, המקיימת סינרגיה חזקה בין הגידול החקלאי ובין חזית פיתוח הטכנולוגיה.

החקלאות בעולם כולו עוברת כיום שינויים טכנולוגיים וכלכליים מואצים. בהיבט הטכנולוגי, מתרחש מעבר לחקלאות מדייקת המשלבת רובוטיקה וחיישנים חדשניים שיצליחו לזהות פרמטרים כמצב הקרקע, בשלות הפרי, מיקום הזרע ועוד. שינוי טכנולוגי זה צפוי להוריד את הסיכון בתהליכי הגידול, כך שניתן יהיה להפיק יותר תוצרת חקלאית בריאה. לצידו, פיתוחים ביוטכנולוגיים יאפשרו להגדיל את התפוקה, לשפר את איכות הגידולים ולהפחית את השימוש בכימיקלים מזיקים.​

במקביל, ענף החקלאות מתאים עצמו, בסיוע דיגיטציה מתקדמת, לתחרות בשוק משוכלל: התעקשות הצרכנים על שקיפות של שרשרת הערך החקלאית, והצמא לאינפורמציה מלאה על איכות המזון, מאיצים תהליכים של התאמה אישית לצרכן ושקיפות בענף החקלאות עצמו.

כדי שישראל תוכל להצטרף למגמות אלו ולעמוד באתגרי החקלאות העתידית, משרד החקלאות מוביל תוכנית אסטרטגית מקיפה, שמטרותיה המרכזיות הן להגדיל את ההשקעות בפיתוחים טכנולוגיים, לייעל את שרשרת הערך החקלאית, ולהגביר את רמת התחרותיות של החקלאות הישראלית בעולם בטכנולוגיות ובמוצרים חקלאיים.​

משרד החקלאות פועל להגשים מטרות אלו במגוון ערוצים:

  • הקמת מנגנון תמיכה בגידולים חדשים המאפשר סיוע כלכלי, עזרה וליווי בפיתוח חדשנות בגידולים. 
  • פעילות מוקדי ידע חקלאיים, אשר ממנפים את היכולות המחקריות בישראל לטכנולוגיות חקלאיות מוכוונות תעשייה וייצוא, המספקות פתרונות חדשניים לייצור חקלאי יעיל ומתקדם.
  • הקמת קרן השקעות בהיקף של 10 מיליון ₪, אשר מטרתה לעודד הטמעת טכנולוגיות חדשות בחקלאות ולתמוך בחקלאים בהתאם לפרמטרים שונים.
  • הקמת זירות מסחר דיגיטליות שיחברו בין המגדלים לקונים, על מנת לאפשר מפגש בלתי אמצעי ביניהם. זירות המסחר  מאפשרות ניהול יעיל יותר של תוצאת חקלאית המאפשר מסחר בגידולים חקלאיים באיכויות שונות, שקיפות מחירים ומעודד את התחרות.
  • הגדלת רמת ההשקעות בתחום האגריטק והחדשנות בתחום. 
  • סיוע בהרחבת שיתופי פעולה ברמה המקומית והגלובלית בין יזמים, משקיעים, חקלאים, אקדמיה וכל מי שעוסקים  בעולמות המחקר והחדשנות החקלאית או כאלו שיכולים להתאים לעולמות אלו.