קול קורא להאצת טכנולוגיות משנות מציאות בתחום אוטונומיה תחבורתית להמונים 

שתפו כאן את פרטי הקשר
אם תרצו להציע את הארגון/החברה שלכם
כאתר הרצה לפיתוח והדגמה של פתרונות טכנולוגיה.

בואו להיפגש אתנו
פנים מול פנים
ב4.8.24 רח’ קלאוזר בת”א
הרשמו עכשיו

תאריך אחרון להגשה 

16/09/2024

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ומשרד התחבורה מזמינים חברות טכנולוגיה ישראליות או קבוצות של חברות טכנולוגיה ישראליות המשתפות פעולה, לבצע בישראל הדגמה-ראשונה-בעולם של פתרונות טכנולוגיים משני מציאות (Disruptive Innovation) לאתגרים גלובליים שלא קיים עבורם פתרון לרבות, היעדר רגולציה או “ארגזי חול רגולטוריים” המאפשרים לבצע ניסוי והדגמה באופן מלא או חלקי בשווקי היעד הגלובליים, או קושי באינטגרציה בין שונות מוצרים וטכנולוגיות כדי לספק פיתרון שלם לכל שרשרת הערך.

תיאור הקול הקורא

תחום כלי הרכב האוטונומיים בכלל והאוטובוסים האוטונומיים בפרט מתפתח בעולם, רק בארה”ב צפוי גידול של CAGR 32.3% עד 2030.   בתחום ישנם מספר חסמים בולטים ביניהם חסמים רגולטוריים, בטיחותיים, אתגרי סייבר, אבטחת מידע ותשלומים. הרשות מעוניינת לתמוך ולקדם פתרונות טכנולוגיים חדשניים ומגוונים שיש להם פוטנציאל להתמודד עם אתגרי המעטפת הנוגעים לתחבורה אוטונומית להמונים ולייצר פוטנציאל לשיבוש השווקים העולמיים בתחומים אלה. חברות שיענו על אתגר זה יחשפו לאוקיינוס כחול ובתמיכת רשות החדשנות ישיגו מובילות שוק עולמית.  

קהלי יעד

הקול הקורא מיועד לתאגידים ישראליים המפתחים ומדגימים טכנולוגיות החל משלב (POC) TRL-3 ומעלה ועד ניסוי באתר הרצה, מתחום התחבורה האוטונומית להמונים, לרבות: 

 1. התאמה לנגישות, בטיחות ולאחריות הגורם המתפעל- הסעת ילדים מתאפיינת בהסעה אל וממוסדות חינוך, בהסעות לחוגים בזמנים מגוונים וכדו’, ואילו הסעת בני הגיל השלישי מוכוונת לרוב אל מוסדות יום חברתיים, אל מרכזי התנדבות, אל מרכזים רפואיים ועוד. המענה להסעות קשה יותר באזורי פריפריה, בהם צריך לאסוף את הנוסעים ממספר יישובים הפרושים על פני שטח גדול. 
 2. ניתוח נתונים ואופטימיזציה – שימוש בנתונים, בבינה מלאכותית ובלמידת מכונה כדי ליצור פתרון אופטימלי, המקיף את כל תהליך ההסעה: תכנון הנתיב, זיהוי הנוסעים הממתינים בתחנת ההסעה, לוחות זמנים, שיפור היעילות, המועילות, הזמינות והורדת עלויות. 
 3. רגולציית אבטחת מידע וסייבר בתיאום בין כל הגורמים המעורבים בהסעות לרבות האוטובוס / הרכב האוטונומי.​ 
 4. התאמה רגולטורית – מענה לרגולציה הקיימת היום בתחום ולהתאמתה לעידן הרכבים / האוטובוסים האוטונומיים.

הקול הקורא שואף להציע להציע מנגנון התייעלות שיקטין עלויות וישפר את זמינות ההסעות, באמצעות שימוש בכלי רכב / אוטובוסים אוטונומיים.
המסלול חייב להסתיים בהדגמה בפיילוט. 

מה מקבלים?

 • ליווי רציף של התהליך הרגולטורי ע”י משרד התחבורה הישראלי לתיווך התהליכים הרגולטוריים הנדרשים. 
 • מימון כספי בשיעור של בין 20% לבין 50% מתוך סך תקציב התכנית המאושר, בכפוף להוראות מסלול הטבה מס’ 1 ונהליו
 • הערכה מעמיקה של הטכנולוגיה או הפתרון המוצע ע”י הרשות לחדשנות. 
 • אין הגבלה על גובה התקציב המבוקש. 
 • תקופת הביצוע עד 36 חודשים. 
 • מקדמה – עד 35% מגובה המימון המאושר, בכפוף להחלטת הועדה. 

 

תנאי סף

 • המבקש הינו תאגיד ישראלי. 
 • המחקר והפיתוח עבור התוכנית שעבורה מוגשת הבקשה, על כל רכיביה, יתבצע בישראל, ע”י תושבי ישראל, אלא אם כן שוכנעה ועדת המחקר, מנימוקים שיירשמו, כי לביצוע של התכנית חיוני כי חלק מהתכנית יבוצע שלא בישראל או שלא בידי תושבי ישראל. 
 • ביצוע המחקר והפיתוח במסגרת תכנית מאושרת ייעשה בידי המבקש או בידי מי שהמבקש ציין בתכנית כי ביצוע המחקר והפיתוח, או חלק מהם, יימסר לביצועו, או בידי מבצע שאושר לפי סעיף 3.3(א)(7) למסלול ההטבה (שינוי תכנית). 
 • המבקש התחייב כי יהיה הבעלים בידע שנובע ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו לרבות זכויות קניין רוחני, מרגע היווצרם. בבקשה הכוללת בעלות משותפת בידע, כהגדרתה בסעיף ‏14.3 למסלול ההטבה, כל הבעלים בידע התחייבו כאמור. 
 • התכנית שעבורה מוגשת הבקשה לא תתבצע על פי הזמנה של מישהו אחר שאינו המבקש, תמורת תשלום מלא או חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות, חלקית או מלאה, בידע או במוצר. 
 • אין למגיש הבקשה, בקשה למימון תכנית זהה, במלואה או בחלקה, אשר נבחנת באיזה ממסלולי ההטבות של רשות החדשנות, לרבות מסלולי משנה. 
 • לא התקבל, לשם ביצוע התיק שעבורו מוגשת הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה. לא תינתן הטבה נוספת בגין תיק מאושר בגינו ניתנה בעבר הטבה לפי הוראות מסלול ההטבה. 
 • המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה. 
 • המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011 

על החברה הזוכה לדווח לרגולטור במסגרת הפעילות המשותפת על אירועים חריגים מתחום התחבורה והסייבר.

קריטריונים להערכת בקשה

 • היבט טכנולוגי: רמת החדשנות הפונקציונאלית והחדשנות הטכנולוגית של המוצר, לרבות מידת המורכבות והעומק שלו, אתגריה הטכנולוגיים של התכנית והיתכנותה הטכנולוגית. 
 • היבט עסקי: פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש בעקבות הצלחת התוכנית לרבות הפוטנציאל העסקי, גודל ו/או קצב גידול השוק , היתרון התחרותי (לרבות חוזק הקניין הרוחני) ותיקוף השוק שבוצע. 
 • היבט משקי: התשואה העודפת לכלכלה הישראלית, לרבות אתגרי חדירה גבוהים לשוק והפוטנציאל להתפתחות חברה שלמה בישראל. 
 • היבט יכולות המבקש: יכולות המבקש להשלים את התכנית בהצלחה, לרבות יכולת ניהולית, יכולת טכנולוגית/הנדסית, יכולת עסקית/שיווקית והישגים עד כה. 

אופן הגשת הבקשה 

 1. ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 16/9/24 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו בחודש דצמבר 2024. 
 2. יש לקרוא בעיון את מסלול ההטבה ונהלי המסלול. יש למלא אחר ההנחיות המפורטות בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה הרלוונטי, הנהלים הרלוונטיים והודעה זו.
 3. הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר- הרשמו לאזור האישי
 4. מלאו את הטופס המקוון “בקשה להשקעה במו”פ” – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי. 
 5. רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה. 
 6. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים שיתעדכנו (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה). 
 7. חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה 

*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה. 


רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

פרטים ליצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il, או בטלפון 03-7157900, בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30.

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל growth@innovationisrael.org.il נא לציין בכותרת המייל “תחבורה אוטונומית להמונים” ואת שם החברה 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.
*
כל האמור בקול קורא זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי, מסלול המשנה הרלוונטי וכן הנהלים שנקבעו מכוחם (כולל אלו המופיעים באזור נהלי מסלול המשנה).