קול קורא לחברות להגשת בקשות במסלול “מעבר מפיתוח לייצור”

תאריך אחרון להגשה 

12/09/2024

חטיבות

ייצור מתקדם, צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה חברות ומפעלים הנמצאים בשלבי המעבר מפיתוח לייצור, להגיש בקשות לפיתוח תהליכי ייצור במטרה לקדם בישראל הקמה של מפעלים וקווי ייצור למוצרים חדשניים ברמה עולמית. המסלול מעניק תמיכה עבור פיתוח תהליכי ייצור למוצרים חדשניים ברמה העולמית, ובמסגרתו יתקבלו בקשות שלפחות שני שליש מתקציבן יעסוק בתהליכי ייצור אלו.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

 • חברה ישראלית המייצרת מוצרים מוחשיים חדשניים, גם אם באמצעות קבלן משנה, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, בעלת הכנסות נמוכות מ-70 מיליון דולר בשנה.
 • חברה ישראלית הנמצאת בהיערכות לייצור מוצרים מוחשיים בישראל, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, אשר סיימה פיתוח אב-טיפוס למוצר וביצעה לפחות שתיים מפעילויות אלה:
  1. חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות ייצור.
  2. רכישת מכונות לטובת תהליך ייצור.
  3. העסקת כוח אדם ייעודי לייצור.
  4. אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל או תהליך ייצור.
  5. הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל ייצור או תהליך ייצור, הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור.

 

 

לפני הגשת בקשה במסלול זה צריך לוודא שהחברה עומדת בתנאי הסף של המסלול*.

גובה המענק

 • פרוייקטי מו”פ שיאושרו יהיו זכאיים למענק ששיעורו 50%-30% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
 • תוספת 10% מענק לאזור פיתוח א’.

הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים:

 • הוצאות ישירות לפיתוח אב-טיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון בהיקף שאינו עולה על 1 מיליון שקלים.
 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקלים.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקלים.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי של תכנית המו״פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 שקלים.
 • הוצאות לקורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים בתחומי התוכן של התכנית שאושרה, בסך של עד 25,000 שקלים.
 • הוצאות עבור פעילויות לתיקוף שוק תוצרי התכנית בארץ ובחו״ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.

תחומים מועדפים

המסלול מעניק תמיכה לחברות בטכנולוגיה מעורבת עילית או טכנולוגיה עילית, כמו לדוגמה: אקלימטק /אנרגיה/ אגריטק/ מכשור רפואי/ מערכות חלל ותעופה/ מערכות אלקטרוניקה וכו’.

הנה מספר דוגמאות לפיתוח תהליכי ייצור שהמסלול יתמוך באחד מהם או יותר:

 1. פיתוח מכונות/מתקני ייצור/מתקני פיילוט /מתקני בדיקה/מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור. לדוגמה: פיתוח מכונה ייעודית לתמיכה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי.
 2. פיתוח מכונות/מתקני ייצור/מתקני פיילוט/מתקני בדיקה/מתקני כיול המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת. לדוגמה: מעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת בתחנות הייצור.
 3. ביצוע אנליזות/ניסויים וחישובים שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור. לדוגמה: ביצוע ניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי-חרושתי.
 4. פיתוח תהליך ייצור המקנה תכונות משופרות למוצר. לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר.

תנאי סף

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת החדשנות המאפיינת את תהליכי הייצור שיפותחו בפרוייקט המו”פ.
 • מידת החדשנות המאפיינת את המוצרים אשר ייוצרו בתהליכי הייצור שיפותחו בפרוייקט המו”פ.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק מביצוע פרוייקט המו”פ, ובכלל זה היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל.
 • הפוטנציאל העסקי הטמון במידת התחרותיות והייחודיות של המוצרים אשר ייוצרו באמצעות תהליכי הייצור שיפותחו בפרוייקט המו”פ.
 • רמת סיכון ומורכבות טכנולוגית/הנדסית הטמונים בפיתוח תהליכי הייצור.
 • יכולות החברה המבקשת, ובכלל זה יכולות הנדסיות ותפעוליות הנדרשות להביא להשלמת פרוייקט מו”פ, ומימושו העסקי.

תחומים מועדפים

המסלול מעניק תמיכה לחברות בטכנולוגיה מעורבת עילית וטכנולוגיה עילית, לדוגמה: אקלימטק /אנרגיה/ אגריטק/ מכשור רפואי/ מערכות חלל ותעופה/ מערכות אלקטרוניקה וכו’.

הנה מספר דוגמאות לפיתוח תהליכי ייצור שהמסלול יתמוך באחד מהם או יותר:

 1. פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור.
  לדוגמה: פיתוח מכונה ייעודית לתמיכה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי.
 2. פיתוח מכונות / מתקני ייצור/ מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת.
  לדוגמה: מעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת בתחנות הייצור. 
 3. ביצוע אנליזות / ניסויים וחישובים שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור.
  לדוגמה: ביצוע ניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי-חרושתי.
 4. פיתוח תהליך ייצור המקנה תכונות משופרות למוצר. לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר

אופן הגשת בקשה

טרם הגשת בקשה למענק, כדאי לוודא כי החברה עומדת בתנאי הסף של המסלול באמצעות הגשת בקשה לבחינת עמידה בתנאי סף ולציין בטופס “לקראת הגשה במסגרת קול קורא “מעבר מפיתוח לייצור”. הגשת הבקשה לבדיקת עמידה בתנאי סף נעשית באופן מקוון כך*:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי. (באזור זה גם מתבצעת הגשת הבקשה למענק).
 2. לבחור ב’פעולות’ באופציה של ‘הגשת בקשה כללית’.
 3. לבחור מתוך הרשימה שתוצג לכם באפשרות ‘יצור מתקדם – בקשה לבחינת תנאי סף’.
 4. להוריד ולמלא את טופס הבקשה לבדיקת עמידה בתנאי סף במסלול מופ”ת.
 5. למלא את הטופס המקוון ולצרף להגשה את טופס הבקשה לבדיקת עמידה בתנאי סף שמילאתם.
 6. צרופות נוספות לפי דרישה/רלוונטיות יש להעלות במרוכז, בקובץ ZIP כנספח נוסף לבקשה.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיעים בפירוט בדף מסלול מעבר מפיתוח לייצור
ניתן להגיש בקשות לקול הקורא עד לתאריך ‏12/09/2024 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו עד לדצמבר  2024.

פרטים נוספים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30. לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם:

 • אביב ברקוביץ, מנהל מסלול מעבר מפיתוח לייצור בדוא”ל: aviv.b@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-715793
 • רונית אשל, מנהלת אגף יצור מתקדם בדוא”ל: ronit.eshel@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157936.

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.