קול קורא לשיתוף פעולה בין חברות תעשיית הייצור לסטרטאפים לקידום תוכניות מו”פ בתחום המזון

תאריך אחרון להגשה 

15/08/2024

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

מפעלי הייצור בענף המזון מוזמנים לשתף פעולה עם סטרטאפים בעולמות ה- FoodTech במטרה לפתח מוצרים חדשניים, חומרי גלם מתקדמים ותהליכי ייצור פורצי דרך לענף המזון.

על תוצרי תכניות המו”פ המוגשות במענה לקול קורא זה לשקף רמת חדשנות גבוהה ביחס לקיים בעולם, לעודד שיתוף פעולה בין חברות סטרטאפ לחברות תעשיית הייצור, ליצור אימפקט משמעותי על ענף המזון הישראלי באופן שיסייע במיצוב הענף כמוביל בזירה הבינלאומית.

הקול הקורא הינו במסגרת מסלול הטבה מס’ 36– עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור בענפי המזון או בענפים קשורים, כמו חומרי הגלם, יצרני אריזות מזון, חקלאות מדייקת וכו’, אשר משתפות פעולה עם חברות הזנק העוסקות בפיתוח מזון, מוצרים וחומרי גלם לתעשיית המזון כקבלן משנה בתוכנית.
על החברה שמגישה את הבקשה לעמוד בתנאי הסף של מסלול מופ”ת (מו”פ בתעשייה), כפי שמופיעים במסלול הטבה מס’ 36– עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור

גובה המענק

 • תמיכה בשיעור של 30% – 50% מהוצאות המו”פ של תכניות שאושרו.
 • תוספת של 10% לתיקי מו”פ המבוצעים באזור פיתוח א’
 • תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.

 יודגש כי שיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מס’ 36 ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע”י ועדת המחקר של אגף יצור מתקדם ברשות.

תחומים מועדפים

 1. פיתוח מוצרים, טכנולוגיות ייצור וחומרי גלם חדשים לענף המזון ,ענף החלבון האלטרנטיבי וענפים תומכים.
 2. פיתוח וייצור תהליכי עיבוד להתייעלות בשימוש בחומרי הגלם. 
 3. פיתוח אריזות מזון התורמות להארכת חיי המדף של המוצרים, או מוצרים התורמים לקידום כלכלה מעגלית בתחום המזון.
 4. פיתוח תחליפי חלבון ממקורות נוספים.
 5. פיתוח מוצרים, טכנולוגיות ייצור וחומרי גלם חדשים לקידום מזונות מועשרים או מזונות בריאים, כגון: הפחתת סוכר או נתרן, מזונות ללא גלוטן ועוד
 6. פיתוח אריזות חכמות להארכת חיי מדף ללא פגיעה בסביבה, ושמירה על טריות המוצר, במינימום תוספי מזון

תנאי סף

 

חברות תעשיית הייצור העונות על אחד התנאים הבאים: 

 • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ומרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בכלל זה – מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין).
 • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:
  • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה – כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות)
  • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים
  • מספר עובדי המו”פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.
 • חברת תעשיית ייצור עילית – תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:
  • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה – ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס);
  • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים;
  • מספר עובדי המו”פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.
 • חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר לא נזקפו להן הכנסות בשנה שקדמה להגשת הבקשה, אולם מרבית הכנסתן (למעלה מ-50%), בשנה שבה הוגשה הבקשה, נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית, מעורבת-מסורתית, מעורבת-עילית ועילית. 
 • חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר טרם נזקפו להן הכנסות, יידרשו להוכיח כי הן מבצעות פעולות המעידות על  “היערכות לייצור תעשייתי” של מוצרים (לפחות שתיים מתוך הפעילויות הבאות: (1) חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות יצור; (2) רכישת מכונות לטובת תהליך יצור; (3) העסקת כוח אדם יעודי לייצור; (4) אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל; (5) הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור).

על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.

החברה המגישה היא חברת תעשיית ייצור בישראל (עומדת בתנאי הסף של מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור).

על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2,  מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ומסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם.

קריטריונים להערכת בקשה

 • החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בחברה.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

אופן הגשת הבקשה

קודם כל קראו את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר על פי ההנחיות הבאות:

כאשר מגישים בקשות לבדיקת עמידה בתנאי סף/לייעוץ פרטני והדרכה:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. לבחור ב’פעולות’ באופציה של ‘הגשת בקשה כללית’.
 3. לבחור מתוך הרשימה שתוצג לכם באפשרות ‘יצור מתקדם – בקשה לבחינת תנאי סף’ / ‘יצור מתקדם – בקשה להדרכה לפני הגשה למופ”ת’
 4. להוריד ולמלא את טופס הבקשה לבדיקת עמידה בתנאי סף במסלול מופ”ת / טופס בקשה להדרכה
 5. למלא את הטופס המקוון ולצרף להגשה את טופס הבקשה לבדיקת עמידה בתנאי סף שמילאתם
 6. צרופות נוספות לפי דרישה/רלוונטיות יש להעלות במרוכז, בקובץ ZIP כנספח נוסף לבקשה

כאשר מגישים בקשות מו”פ במסלול מופ”ת:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון ‘הגשת בקשה לתמיכה’ – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים עבור בקשת מו”פ המופיעים מטה (ניתנים להורדה גם מהאזור האישי) בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בסוף טופס הגשת בקשה לתמיכה.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.

במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
​בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – עשוייה להידחות למועד אחר.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏15/08/2024 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו נובמבר, 2024.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 830-16:30

לפרטים אודות התכנית יש ליצור קשר עם דניאל פינטו, מנהל ייצור מתקדם ובנייה חכמה בדוא”ל: Daniel.Pinto@innovationisrael.org.il או בטלפון 052-3319433


*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.