קול קורא רביעי להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו”פ והרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית

שימו לב: לאור בקשת הקהל, מועד ההגשה האחרון לפיילוטים בבריאות דיגיטלית נדחה ל-1 ביוני 2020.

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

 

קול קורא 2020 בשיתוף עם משרד הבריאות ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, להגשת בקשות סיוע לתוכניות מו”פ והרצה* (“פיילוטים”) בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם. המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות** (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל) ההגשה באמצעות מסלול הטבה מס’ 2 (ראו נספח א’) 

תיאור הקול הקורא

על התכנית ליצור אימפקט משמעותי לצמיחת החברה, כגון בהתקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ובסיוע בקידום חדירתו לשוק.

וכל זאת במטרה לעודד:

  • פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום הבריאות הדיגיטלית ובחינת היתכנותן בקרב לקוחות רלבנטיים.
  • קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם.
  • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחום הבריאות הדיגיטלית בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים

 

מועד אחרון להגשה יהיה בתאריך 1/6/2020 עד השעה עד בשעה 12:00 ביום זה (תמיכה טכנית תינתן גם עד לשעה 12:00). 

הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

תשובות צפויות בסוף חודש אוגוסט 2020.
 

לפרטים נוספים והגשת בקשות במסלול “תמיכה בחדשנות ותחומים נבחרים [בריאות דיגיטלית]” לחצו כאן.

 
ליצירת קשר: Growth@innovationisrael.org.il
 

תכנית הרצה (“פיילוט”) – דגם ניסוי לבדיקת התכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה.

על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו”פ משמעותיות.

לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בחטיבת צמיחה תחת “דגשים לתכניות הרצה”.

 

** על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית (Foreground IP) להיות בבעלות מלאה של החברה. בקשה הכוללת תכנית שמטרתה העברת מידע מדעי-טכנולוגי הנמצא בבעלות מלאה של ארגון בריאות לטובת הטמעת הידע בתעשייה, ניתן להגיש לקול קורא מקביל תחת מסלול הטבה מס’ 6 – מגנטון וזאת בלבד שהתכנית עונה על כל התנאים הקבועים במסלול מגנטון.