קול קורא לשת”פ ישראל-סינגפור במסלול מו”פ ופיילוטים 

תאריך אחרון להגשה 

08/09/2024

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

קרן ישראל-סינגפור (SIIRD) מזמינה חברות ישראליות וסינגפוריות, להגיש בקשה לתמיכה בשיתוף פעולה במו”פ או בפיילוטים בתחומים מגוונים (אזרחיים בלבד). פלטפורמה זו מקנה לחברות מישראל את האפשרות להינות משיתופי פעולה עם חברות מובילות בסינגפור, במסגרתה ייקחו חלק במחקר ופיתוח עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית.

באמצעות שיתופי פעולה במו”פ ופילוטיים בתמיכת הקרן, החברות ייהנו מהיתרונות הבאים :

 • פיתוח מוצרים חדשים / שדרוג של מוצר קיים
 • הרחבת סל המוצרים ללקוחות
 • פתיחת שווקים חדשים
 • קיצור זמן ההגעה לשוק של מוצרים חדשים

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

  חברות טכנולוגיה ישראליות המעוניינות בשת”פ (מו”פ או פיילוט) עם חברות סינגפוריות.

גובה המענק

הקרן פתוחה למגוון רחב של חברות ישראליות בתחומים רבים, כשכל אחד משלושת המסלולים הבאים פונה לשלב טכנולוגי (TRL) אחר של מוצר, כמפורט בטבלה:

סוג פרויקטשלב בפיתוח הטכנולוגיה (TRL)תקופת ביצועשיעור מענקתמלוגים
בחינת היתכנות3-4עד 6 חודשיםעד 50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של 50 אלף דולר (הנמוך מבין השניים)ללא תשלום תמלוגים
מסלול מו”פ5-6עד 24 חודשיםעד 50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של 1.5 מיליון דולר (הנמוך מבין השניים)3-5% בהתאם לנהלי הרשות
מסלול פיילוטים 7-8
עד 12 חודשיםעד 50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של 1 מיליון דולר (הנמוך מבין השניים)3-5% בהתאם לנהלי הרשות

*בקרן סינגפור תשלומי המענקים לחברות מסינגפור ולחברות ישראליות יהיו במטבע המקומי, כלומר דולר סינגפורי ושקלים ישראליים בהתאמה.

בחינת היתכנות

פונה לחברות אשר מעוניינות לבצע POC או בדיקת היתכנות למוצר/שירות/פיתוח יחד עם חברה סינגפורית. מסלול זה נועד לסייע בקביעת היתכנות טכנית/ קבילות שוק של מוצר חדש/ קונספט טכנולוגי וכדומה, לפני התחייבות לפרויקט בעלויות גבוהות ומשך זמן ממושך יותר.

פרויקט מו”פ

מיועד לחברות אשר נמצאות בשלב של מחקר ופיתוח של מוצר טכנולוגי/שירות ומעוניינות לקיים הליך זה יחד עם חברה סינגפורית. שתי החברות צריכות לתרום בצורה משמעותית להליך המחקר והפיתוח, בכדי ליצור יחד מוצר/פיתוח חדש/משודרג למסחור.

פרויקט פיילוט (הרצה)

פונה לחברות אשר נמצאות בשלב פיתוח שקרוב למסחור (Near market) ומעוניינות לבחון את המוצר שלהן, בכדי לבצע התאמות/שינויים/ פיתוחים נוספים נדרשים לטובת יציאה למסחור. על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו”פ משמעותיות (ניתן לכלול במסגרת התוכנית פעילויות התאמת מוצר, החיוניות לטובת ביצוע הפיילוט).

קריטריונים להערכת בקשה:

תנאי הסף המלאים והקריטריונים להערכה מפורטים בנהלי קרן ישראל – סינגפור

קריטריונים להגשה:

 • הבקשה המשותפת צריכה להיות מוגשת יחד על ידי חברה הרשומה בסינגפור וחברה הרשומה בישראל.
 • ההגשה הינה משותפת לחברה ישראלית ולחברה סינגפורית נפרדות, כאשר כאשר לכל אחת מהחברות אסור להחזיק יותר מ-20% ממניות החברה השותפה לפרויקט.
 • לפחות 30% מעבודות המו”פ בפועל חייבות להיעשות גם בסינגפור וגם בישראל. 
 • הטכנולוגיה והמוצר שיפותחו במסגרת הפרויקט חייבים להיות בעלי פוטנציאל למסחור.
 • על החברות להיות בעלות יכולת לממן את החלק המשלים של תקציב הפרויקט שלהן לאחר מענק.
 • אם יש רצון לשתף ארגון ציבורי (כמו אקדמיה ומכוני מחקר) עליו להיות שותף לפרויקט כקבלני משנה/ יועצים בלבד (ניתן להקצות עבור קבלני המשנה עד 20% מסך התקציב הכולל).

קריטריונים להערכה:

 • חדשנות המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה.
 • ריאליות התקציב המוצע
 • הפרויקט המוגש נותן מענה לאתגר בסיכון גבוה או כשל שוק מימוני המצריך מימון ממשלתי.
 • רלוונטיות למסחור בשווקי היעד וערך כלכלי מוסף עבור כלכלות ישראל וסינגפור.
 • יכולות החברות בהיבטים שונים: יכולות המחקר והפיתוח, יכולות פיננסיות, יכולות המסחור והשיווק וכו’
 • איכות וסינרגיה של שיתוף הפעולה באות לידי ביטוי בתכנית עבודה משותפת והדדית עם החברה הזרה כך שכל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף הנובע מהעברת ידע, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים על פי יתרון יחסי, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד.

אופן הגשת הבקשה

מומלץ לקרוא את המדריך להגשת בקשה לקרן ישראל-סינגפור לפני הגשת הבקשה.

הגשת הבקשות היא עד תאריך 08/09/2024 בשעה 12:00 בצהרים שעון ישראל.

שלבי ההגשה ובדיקתה:

 • הגשת בקשה מלאה

הכנת ההצעה צריכה להיעשות במשותף על ידי שתי החברות (מסינגפור ומישראל) באנגלית.

מומלץ לקרוא את המדריך להגשת בקשה לקרן ישראל-סינגפור לפני הגשת הבקשה.

 • לנוחיותכם, ניתן להיעזר בצ’ק ליסט הבא עבור ההגשה:
  • הצעה מלאה לפרויקט בדיקת התכנות/מו”פ/פיילוט.
  • תקציב הפרויקט של כל חברה.
  • תעודת התאגדות (במידה וזו הגשה ראשונה של החברה לרשות החדשנות)
  • טופס ריכוז משאבים (במידה והחברה הגישה בקשת מימון נוספת לרשות החדשנות, שחופפת בתקופת הביצוע עם הפרויקט המוצע). 
  • מסמך כוונות (MOU) חתום על ידי השותפים.
  • טופס הצהרת בקשה (שימו לב שיש לחתום בכל המקומות הנדרשים לכך במסמך ההצהרה וההרשאה).

על החברה הישראלית להגיש את הטפסים הללו באמצעות האזור האישי באתר רשות החדשנות.

לסרטון הדרכה להרשמה לאזור האישי, לחצו כאן.

לסרטון הדרכה להגשת בקשה, לחצו כאן.

 • בדיקת הפרויקט – לאחר הגשת הבקשה המלאה, יתקיימו מספר תהליכי בדיקה ופגישות הערכה בסינגפור ובישראל עם החברות. תהליכי ההערכה והבדיקה כוללים בדיקות מקצועיות, בדיקות פיננסיות בהתאם לפרמטרים השונים להערכת הפרויקט.

 • אישור מועצת המנהלים – לאחר בדיקת הפרויקט, ההצעה תוצג בפני מועצת המנהלים של הקרן להחלטה. מועצת המנהלים של SIIRD מתכנסת פעמיים בשנה

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
 • לפרטים אודות המסלול יש ליצור קשר עם טל בן-אבנר, מנהל קרן ישראל-סינגפור (SIIRD), במייל: tal.ba@innovationisrael.org.il

לתשומת ליבך:

במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי דרך אתר הקרן . באתר מתעדכנות באופן שוטף חברות המחפשות שותפים למגוון פרויקטים. ניתן לפנות אל החברות ישירות או לבקש מהקרן לבצע היכרות.
באם אינכם מצאתם באתר חברה שיכולה להתאים לפרויקט ניתן למלא טופס חיפוש שותפים והקרן תעזור בחיפוש השותף המתאים.

 *רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי הקרן. 

במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

SIIRD Feasibility Study Project Proposal קובץ להורדה
<script>fbq('track', 'Lead');</script>