קול קורא לשת”פ במו”פ עם שותפים ממדינות אסיה פסיפיק

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ושותפותיה ברחבי העולם מזמינות חברות להגיש בקשה לקבל מענק לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח יחד עם חברות שותפות במדינות הרלוונטיות. מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות את האפשרות להנות משיתופי פעולה עם חברות מובילות במגוון תחומים ולקבל מענקים עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית עם השותפים: גואנגדונג, הונג קונג, ג’יאנגסו, שנגחאי, שנזן, טייוואן, תאילנד וחברת האייר.

רשות החדשנות מפעילה קול קורא זה תחת מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים.

 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

חברות בכל התחומים, המעוניינות בשיתוף פעולה עם שותפים בינלאומיים  או לחברות המעוניינות בשיתופי פעולה בשווקים אלו ומחפשות חברה זרה שותפה לפרויקט. עבור פרויקטים עם חברת Haier נדרשות חברות בתחומי IoT, פיתוחים חדשים בתחום הקירור וההקפאה המהירה, איכות מים ואוויר ויעילות אנרגיה.

 

מימון

עבור חברות ישראליות, גובה הסיוע בקול קורא זה הינו עד 50% מהוצאות המו”פ. עבור חברות זרות, גובה הסיוע בקול קורא זה מוחלט ומוענק על ידי רשות המימון הזרה.

לפרויקטים עם Haier יינתן סיוע נוסף מהתאגיד הרב לאומי בצורת n-kindi, באמצעות גישה לבחינת יכולות הפיתוח בתנאי שטח אמיתיים לבדיקת החדשנות, שימוש בציוד, מומחיות, שירותים פנימיים יחודיים, וסיוע במסחור משותף של התוצר.

 

תנאי סף וקריטוריונים להערכת בקשה

תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים.

 

אופן הגשת הבקשה

ההגשה לקול קורא זה נעשית בהתאם למסלול המו”פ ולנוהל יישום הסכמי שת”פ בינלאומיים. על מנת להגיש בקשה, יש להוריד את הטפסים המופיעים בדף המסלול ולהגישם בטופס הגשת בקשה לתמיכה באיזור האישי של אתר רשות החדשנות. אופן הגשת הבקשה מפורט בדף תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים.

על מנת להגיש בקשה למסלולים יש למלא טופס בקשה בילטראלית  Bilateral Application Form (ניתן להשתמש גם בפורמט שיסופק על ידי החברה הזרהתחת “הוספת צרופות” בטופס הגשת הבקשה לתמיכה, באיזור האישי.

 

מידע על הגשת בקשות לרשויות הזרות

במקביל להגשת בקשה לתמיכה לרשות החדשנות, על החברות השותפות הזרות להגיש בקשה לתמיכה לגוף המקביל במדינה השותפה, על פי המצוין בדף הפרויקט. בקשות שלא יוגשו במקביל לשתי המדינות לא יאושרו.
לפרטים נוספים עיינו במדריך הרלווטי:

 במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי. מלאו את טופס חיפוש השותפים ושלחו לאנשי הקשר הרשומים מטה.

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ”ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. 
במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך לתכנית ופעלו בהתאם לנוהל יישום הסכמי שת”פ בינלאומיים.

לפרטים ויצירת קשר

מנהלי התכנית ברשות החדשנות: Asia-Pacific Department, APAC@innovationisrael.org.il.
פרטי מנהלי התוכניות של הגופים הזרים מצוינים במדריך התוכנית הרלוונטית שלעיל.