קול קורא לחברות תעשייה לפיתוח מוצרים ותהליכי ייצור חדשניים לענף החקלאות

0
0

תאריך אחרון להגשה 

05/07/2023

חטיבות 

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא 

מפעלי ייצור? מעוניינים לפתח מוצר יישומי לענף החקלאות?                                                                                 

רשות החדשנות בשיתוף משרד החקלאות מזמינים חברות ומפעלי ייצור להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות מו"פ לקידום חדשנות טכנולוגית בענף החקלאות  בתחומי המיכון החקלאי, חקלאות מדייקת ועוד. התוכניות המוגשות, יעסקו בפיתוח מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים הניתנים ליישום בענף החקלאות.

תיאור הקול הקורא 

למי מיועד המסלול?

הקול הקורא מיועד עבור חברות תעשיית ייצור מענפי החקלאות או באחד מענפי התעשייה היצרנית התומכים בענף החקלאות ובכלל זה: מיכון חקלאי, מערכות חקלאות מדייקת, מערכות ניטור ואביזרי השקיה, תכשירי הדברה ודישון, הדברה ודישון ביולוגי, יריעות, מוצרי פלסטיק, מזון לבע"ח ועוד.

חברות תעשיית הייצור העונות על אחד התנאים הבאים: 

 • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ומרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית 
 • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:
  • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית 
  • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים
  • מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.
    
 • חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר טרם נזקפו להן הכנסות, יידרשו להוכיח כי הן מבצעות פעולות המעידות על  "היערכות לייצור תעשייתי" של מוצרים.

תנאי הסף המלאים מופיעים במסלול ההטבה מס' 36 – חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור. לבקשת בדיקת עמידה מקדמית בתנאי סף, ניתן לפנות לרשות החדשנות באמצעות טופס בדיקת עמידה בתנאי סף. 

גובה המענק

 • תמיכה בשיעור של 30% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו
 • תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעים באזור פיתוח א
 • תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי

הנושאים הכלולים בקול קורא זה עשויים לכלול, בין השאר:

 • פיתוח מוצרים חדשניים בתחומי הענף, ובהם פיתוח מערכות מכניות מתקדמות, פיתוח רובוטיקה וכלי מיכון מתקדמים, פיתוח מתקני הרמה ושקילה, פיתוח מערכות לניטור הגידולים החקלאיים, ועוד.
 • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים, ובהם פיתוח חומרי הדברה חדשניים, יריעות המשפרות את איכות ויבול הגידולים החקלאיים ועוד.

פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, ובהן: פיתוח פתרונות טכנולוגיים למיכון עיבוד הגידולים, או לשדרוג ושיפור פריון המכונות, ועוד.  

קריטריונים להערכת בקשה

 • החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בחברה.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מו"פ בתעשיית הייצור - מופ"ת

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏05.07.2023 בשעה 12:00 בצהריים.
 

פרטים ליצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לפרטים אודות הקול הקורא ניתן ליצור קשר עם נציגי חטיבת צמיחה:

 • דניאל פינטו, מנהל תכנית מופ"ת, אגף ייצור מתקדם, חטיבת צמיחה, בדוא"ל: Daniel.pinto@innovationisrael.org.il או בטלפון: 052-3319433

ונציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

 • ד"ר אפרת הדס, מנהלת תחום בכיר כלכלה ואיכות ,מנהלת ההשקעות בחקלאות, בדוא"ל: efrath@moag.gov.il או בטלפון: 6241127- 050
 • הראל גרינבלט, מדריך מיכון וטכנולוגיה, שירות ההדרכה המקצועי, בדוא"ל: harelg@shaham.moag.gov.il או בטלפון: 054-8195182

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.