קול קורא להגשת בקשה לתמיכה בפיתוחים המסייעים לאנשים עם מוגבלות

0
0

תאריך אחרון להגשה 

23/06/2021

זירות 

חברתי ציבורי

תמצית הקול קורא 

מסלול הטבה "עזרטק" – טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלויות, הינו פרי שיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לבין קרנות הביטוח הלאומי כאשר מטרתו היא לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

תיאור הקול הקורא 

קהל יעד

תאגידים (חברות עסקיות וארגונים ללא מטרות רווח) הפועלים בישראל ומעוניינים לפתח טכנולוגיות המשרתות אנשים עם מוגבלויות פיזיות, נפשיות או קוגניטיביות, המהוות עד 5% מכלל האוכלוסייה. 

 

מימון

 • אם התקציב המבוקש הוא עד 500,000 ₪
  • המענק יהווה 75% מתקציב המאושר
    
 • אם התקציב המבוקש בין 500,000 ₪ ל-  1,500,000 ₪
  • המענק יהיה בשיעור של 40%, 50% או 60% מהתקציב המאושר
  • תוספת 10% לאזור עדיפות לאומית
  • לתאגידי הזנק של יזמים מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים, תינתן אפשרות מענק בשיעור של 75% בשנה הראשונה ו-70% בשנה השנייה.
   * קבוצות עם תנאי מימון מועדפים מוגדרים כמיעוטים ו/או חרדים ו/או נשים (כאשר לפחות 33% מהון מניות החברה מוחזק על-ידי יזם מקבוצה זו). כל זאת בהתאם לנהלי מסלול הטבה מספר 1.

 

תחומים מועדפים

 • משבר הקורונה - בעקבות משבר הקורונה התעורר הצורך בפתרונות טיפוליים/שיקומיים מקוונים ומרחוק או כאלה העומדים באתגרי הריחוק החברתי המתבקש בזמן התפשטותו של נגיף הקורונה.
   
 • ראיה (Vision) - עזרים ללקויי ראייה, מכשור לקריאה וכתיבה, כלים להתאמת הבית וסביבת העבודה, מערכות לניווט וירטואלי.
   
 • שמיעה  (Hearing) - עזרים לליקוי שמיעה, עזרי דיבור, תקשורת ומערכות התרעה לכבדי שמיעה.
   
 • ניידות, מיומנות מוטורית ויציבה (Mobility) - עזרי ניידות, מערכת הינע ותמיכה, מערכות הושבה ומנחים, טכנולוגיה מסייעת מושתלת, התאמות לבית ומקום עבודה, פתרונות לתחבורה, אביזרים המסייעים בניווט והתמצאות במרחב הציבורי לליקויי ראייה ולאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.
   
 • קוגניציה, למידה וחינוך (Cognitive) - טכנולוגיות המסייעות בהנגשה קוגניטיבית (לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נפגעי ראש, מחלות נוירו-דגנרטיביות, ירידה קוגניטיבית, מחלות נוירולוגיות וכו'), איתור מוקדם של קשיי למידה, טכנולוגיה מסייעת לשילוב במערכת החינוך ובכיתה, כלים הבונים התמדה, עצמאות, שליטה עצמית ועניין. 
   
 • תקשורת  (Communication) - תקשורת תומכת וחליפית, כתיבה ועזרי הקלדה, אופטימיזציה של זיהוי קולי. כלים המאפשרים הבעת רעיונות, רגשות ומושגים מופשטים לליקויים שונים, ממשק בין המוח למחשב תוך שימוש באמצעים לא פולשניים, לרבות פתרונות של בתים חכמים המאפשרים הפעלה מראש ו/או מרחוק ו/או באופן אוטומטי של פונקציות ביתיות לאנשים עם מוגבלות.
   
 • שירותים- נופש, ספורט, פנאי (Services) - פתרונות המאפשרים נגישות לפעילות פנאי במקומות ציבוריים; פתרונות לציוד מותאם לאימון כושר; פתרונות לאינטראקציה חברתית; פתרונות לפנאי ושיפור ביצועים בספורט, פתרונות לתיירות, לניווט בסביבות זרות / נסיעות.
   
 • בריאות וטיפול (Health) - פתרונות המקנים עצמאות בטיפול רפואי, טכנולוגיות המסייעות בטיפול באנשים עם התנהגות מאתגרת, מניעת ירידה הדרגתית בתפקוד. פתרונות טיפוליים/שיקומיים מקוונים ומרחוק או כאלה העומדים באתגרי הריחוק החברתי המתבקש בזמן התפשטותו של נגיף הקורונה.

 

תנאי סף

 • דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם לרשות החדשנות.
 • הגשת בקשות לקבלת מענק תתאפשר במהלך כל השנה, במועדים קבועים מראש או בהתאם לקולות קוראים ייעודיים להגשת בקשות לקבלת מענק. כל זאת בהתאמה להוראות והכללים המצוינים בנהלי מסלול ההטבה.
 • המבקש מעסיק, או התחייב להעסיק, במסגרת של יחסי עבודה, לפחות עובד מחקר ופיתוח אחד בעל השכלה או ניסיון רלוונטיים למחקר והפיתוח נשוא הבקשה שהוגשה.
 • ככל שהבקשה כוללת רכיב של מתקן הרצה באתר הרצה כהגדרתם במסלול ההטבה, באפשרות המבקש לצרף לבקשתו מסמך המעיד על הכוונה לביצוע התכנית באתר ההרצה וההתקשרות בין הצדדים.
 • מספר התיקים שאושרו למבקש במסגרת התכנית מושא הבקשה אינו עולה על שניים.
 • אם המבקש הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור נדרש אישור ניהול תקין מרשם העמותות  בתוקף. 
 • מגישי הבקשה חייבים בדיווח לרשות החדשנות על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • על מגיש הבקשה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 2, נהלי המסלול ונהלי הדיווח: 200-01200-02200-03200-04200-06

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • הבקשות ייבחנו לפי אמות המידה של המסלול:
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית יחד עם רמת האתגרים במימושה.
 • מידת התרומה המשוערת של תוצרי התכנית לשיפור איכות חייהם של אוכלוסיית היעד, השתלבותה בחברה או השתלבותה בשוק העבודה.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית ולגידול בהיקף פעילות המבקש בישראל, לרבות פעילות הייצור.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית. 
 • מידת ההתכנות היישומית של תוצרי התכנית מושא הבקשה בישראל, ובכלל זאת יתרונות המוצר ומחירו בהשוואה למתחרים ועלותו לצרכן בדגש על העלות לצרכן הישראלי. 
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.

 

אופן הגשת הבקשה

הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט במסלול עזר-טק.
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏23/06/2021 בשעה 12:00 בצהריים.
תשובות ימסרו אוגוסט, 2021.

 

לצפייה בוובינר שהעברנו על ההגשה למסלול:

 

 

לפרטים ויצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00
 • לשאלות על המסלול, ניתן ליצור קשר עם הזירה החברתית-ציבורית בדוא"ל: SC@innovationisrael.org.il ועם נורית הורוביץ עמית, סגנית מנהל הקרן לפיתוח שירותים לנכים, המוסד לביטוח לאומי בדוא"ל: nurith@nioi.gov.il